Opiskelijan tulorajoja korotetaan

Julkaistu 2017-12-15 08:23:06 EET.

Opiskelijalla saa olla opintotuen lisäksi vuositulorajan verran muita tuloja. Vuosituloraja määräytyy sen mukaan, kuinka monelta tukikuukaudelta opiskelija on nostanut opintotukea vuoden aikana. Vuoden 2018 alusta opintotuen tulovalvonnan vuositulorajoja korotetaan 1 %:lla. Korotuksen määrä perustuu palkkakehitykseen.

Esimerkiksi jos opiskelija nostaa vuonna 2018 opintotukea 9 kuukauden ajan, hänellä saa olla koko vuoden aikana muita tuloja enintään 11 973 euroa. 10 tukikuukauden vuosituloraja on 10 650 euroa. Tänä vuonna 9 tukikuukauden vuosituloraja on 11 850 euroa ja 10 tukikuukauden 10 540 euroa.

Opintotuen maksupäivä aikaistuu

Opintotuen maksupäivä muuttuu. Vuoden 2018 alusta alkaen opintoraha, asumislisä ja koulumatkatuki maksetaan kuukauden 1. päivänä tai sitä seuraavana pankkipäivänä. Vuoden 2017 loppuun asti maksupäivä on kuukauden 4. päivä tai sitä seuraava pankkipäivä.

Huoltajakorotus

Huoltajakorotus on 75 euroa/huoltaja ja korotus maksetaan, jos opiskelija on alle 18-vuotiaan huoltaja, lapsien lukumäärällä ei ole merkitystä.
Huoltajakorotusta ei tarvitse hakea, vaan Kela myöntää sen opintotuen saajille, jotka ovat alle 18-vuotiaan lapsen huoltajia.

Huoltajakorotus on veronalaista tuloa, mutta sitä ei oteta tulona huomioon asumistuessa, sotilasavustuksessa, varhaiskasvatuksen maksuja ja kotihoidon tai yksityisen hoidon tuen hoitolisää määrättäessä.

  • Vaasan ammattikorkeakoulun opintotukilautakunnan toiminta päättyy 31.12.2017.
  • Opiskelijoiden neuvonta ja tiedottaminen jatkuu oppilaitoksessa ja yhteyshenkilönä Kelaan toimii Susan Sundqvist (susan.sundqvist@vamk.fi) sekä Juha Vierola (juha.vierola@vamk.fi)

Takaisin