VAMOK esittää Anni Koivistoa Suomen opiskelijakuntien liiton puheenjohtajaksi

Julkaistu 2016-10-19 13:37:27 EEST.

Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta VAMOK esittää Anni Koivistoa Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry:n puheenjohtajaksi vuodelle 2017.

Anni on VAMOKin hallituksen puheenjohtaja ja hänellä on pitkä kokemus opiskelijakuntatoiminnasta. Viime vuonna hän toimi hallituksen varapuheenjohtajana ja sitä ennen Anni vaikutti edustajistossa.  Siellä hän osoitti erityistä kiinnostusta opiskelijoiden edunvalvontaa kohtaan. Anni on myös aktiivinen sosionomiopiskelija ja hän onkin ollut mukana perustamassa sosiaali- ja terveysalan ainejärjestöä omaan korkeakouluunsa.

- SAMOKin puheenjohtajana haluan panostaa siihen, että SAMOK nähdään luotettavana yhteistyökumppanina ja merkittävänä äänenä yhteiskunnassa. SAMOKin tulee rakentaa keskustelu- ja toimintakulttuuri, joka keskittyy ongelmien sijasta ratkaisuihin. Ensi vuonna on tärkeää panostaa kuntavaalivaikuttamisen rinnalla myös muihin edunvalvonnallisiin tavoitteisiin. Huomiota tulee kiinnittää ainakin suuremmalle painopisteelle nouseviin kärkihankkeisiin, paikallisiin rakenteellisen kehittämisen hankkeisiin ja opiskelijoiden toimeentulon muutoksiin. Tällaiseen hommaan tarvitaan timanttinen tiimi, jota haluan ensi vuonna olla vetämässä, Anni perustelee.

Annin puheenjohtajakaudella VAMOKissa on panostettu erityisesti viestintään sekä opiskelijakunnan strategiseen kehittämiseen. Hän on myös toiminut varapuheenjohtajana Opiskelijan Vaasa ry:ssä, jossa hän on ollut tänä vuonna rakentamassa tiivistä yhteistyötä muiden vaasalaisten opiskelija - ja ylioppilaskuntien kanssa. SAMOKin strategiatyöryhmässä toimiessaan hän ollut mukana valmistelemassa liiton tulevaa strategiaa.

- Annilla on pitkä kokemus opiskelijakuntakentästä ja hän on kuluneen vuoden aikana osoittanut kykynsä johtajana sekä tiimihengen ylläpitäjänä. Annissa parasta on hänen taitonsa viedä asioita eteenpäin yhdessä muiden kanssa ja intonsa heittäytyä uusiin haasteisiin. Harvoin tulee sellaista tehtävää vastaan, johon Anni ei pystyisi tarttumaan. Annin näkemystä ja sitoutuneisuutta tarvitaan SAMOKissa ensi vuonna, VAMOKin hallituksen varapuheenjohtaja Jenny Jokelainen kuvailee.

AnniKoivisto_www.jpg

Vaasalainen Anni Koivisto on ehdolla Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry:n puheenjohtajaksi 2017. Kuva: Tuomas Oja

Lisätietoja:

Ehdokas:                        
Anni Koivisto                        
anni.koivisto@vamok.fi
puh: 045 177 7955

Kampanjapäällikkö:
Jenny Jokelainen
jenny.jokelainen@vamok.fi
puh: 040 047 5894

www.facebook.com/samokanni2017

Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry. on ammattikorkeakouluopiskelijoiden itsenäisesti hallitsema valtakunnallinen, sitoutumaton ja riippumaton edunvalvonta- ja palvelujärjestö. SAMOK huolehtii opiskelijoiden näkemysten saattamisesta valtionhallinnon ja muiden yhteistyötahojen tietoon sekä järjestää opiskelijoille erilaisia valtakunnallisia palveluja ja alennuksia. SAMOKiin kuuluvilla opiskelijakunnilla on yhteensä noin 65 500 jäsentä. Kaiken kaikkiaan SAMOK edustaa noin 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa.