Opiskelija, kuinka olet voinut koronavirusepidemian aikana? Vastaa kyselyyn! // also in English

Julkaistu 2020-05-11 10:27:52 EEST.

Tutkimuksessa kerätään kansainvälistä tutkimusaineistoa koronavirusepidemian (COVID-19) vaikutuksista korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointiin. Tutkimus toteutetaan lähes 30 maassa.

In English below
 
 
Hyvä opiskelija, 
 
Koronavirusepidemian (COVID-19) puhkeamisella on ollut suuri vaikutus opiskelijoiden elämään. Opetusohjelmia ja tenttejä on jouduttu organisoimaan uudelleen, opiskelijatoimintaa on peruttu, opintojen aikainen työssäkäynti on pysähtynyt... 
 
Joukko Helsingin, Itä-Suomen ja Tampereen yliopistojen tutkijoita sekä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus tahtovat selvittää ja ymmärtää nykyistä tilannetta. Klikkaamalla kyselyyn voit kertoa meille, kuinka epidemia on vaikuttanut sinuun. 
 
Kysely on voinut tavoittaa sinut jo toisesta suunnasta. Pahoittelut, jos tämä kutsu on aiheeton.
 
Lisätietoja kansainvälisestä tutkimuksesta löydät tämän linkin kautta:
 
 
 
Ystävällisin terveisin,
 
Suomen tutkimusryhmän vastuututkijat
 
Pia Vuolanto
Tutkija, dosentti
Tampereen yliopisto, Tiedon, tieteen, teknologian ja innovaatioiden tutkimuskeskus (TaSTI)
 
Tiina Paunio
Psykiatrian professori, koulutuksesta vastaava varadekaani
Helsingin yliopisto, Lääketieteen tiedekunta
 
 
///
 
 
Dear student,
 
The COVID-19 outbreak has had a huge impact on student life. Study programs and exams were re-organized, student activities were cancelled, student jobs were stopped,…
 
Our Finnish research group, which includes researchers from University of Helsinki, University of Eastern Finland, University of Tampere and Research Foundation for Studies and Education Otus sr wants to understand the impact of the COVID-19 outbreak on student life. 
Click on this link and let us know how it affected you. 
 
More info about this international study can be found through the following links:
 
 
 
 
Warm regards,
 
Principal investigators in the Finnish research group
 
Pia Vuolanto
Researcher, docent
Tampere University, Research Centre for Knowledge, Science, Technology and Innovation Studies (TaSTI)
 
Tiina Paunio
Professor of Psychiatry, Vice Dean of Education
University of Helsinki, Faculty of Medicine

Takaisin