Opinnäyte: Adoptio koettelee parisuhdetta

Julkaistu 2011-11-22 10:48:16 EET.

Vaasan ammattikorkeakoulun sosiaalialan opiskelija Suvi Mansikkamäki selvitti opinnäytetyössään adoptioprosessin vaikutuksia parisuhteeseen. Suurin osa vanhemmista kokee adoption hyvinkin haastavana. Esimerkiksi adoptiota edeltävä lapsettomuus saattaa aiheuttaa adoption jälkeistä masennusta.

Valtaosa kuitenkin selviää haasteista yhdessä. Tutkimuksessa ilmeni myös muita myönteisiä asioita, kuten puolisoiden lähentyminen ja yhteenkuuluvuuden tunteen lisääntyminen.

Tulokset kerättiin seurantatutkimuksena, joista ensimmäinen toteutettiin elokuussa 2010 ja toinen tammikuussa 2011. Tutkimukseen osallistui 52 adoptiovanhempaa.

Suvi Mansikkamäki valmistuu sosionomiksi Vaasan ammattikorkeakoulusta joulukuussa 2011.

Takaisin