Opettajan tiedot päivittyvät yritysprojekteissa

Julkaistu 2014-03-10 14:16:19 EET.

Taajuusmuuttajia kehittävä ja valmistava Vacon teetti rekrytointiin liittyvän työnantajakuvatutkimuksen VAMKin Yritysklinikan kautta.

Kansainvälisten henkilöstöresurssien ohjaus -opintojaksoa vetävä lehtori Timo Malin oli tyytyväinen saatuaan opetuksensa sisällöksi oikean yrityksen kehittämistehtävän.

- Yritysprojektin ansiosta opintojakso saatiin vedettyä kiinnostavasti läpi, lisäksi opettaja oppii valtavasti näissä projekteissa, iloitsee Timo Malin.

Timo Malinin mielestä yritysprojektit antavat ehdottomasti enemmän kuin ottavat. Todelliset projektit tuovat ajankohtaista sisältöä opetukseen, eivätkä työllistä opettajaa tavallista enempää. Jotta projektin pystyy huomioimaan opintojaksoa suunnitellessa, on siitä luonnollisesti tärkeää tietää ajoissa.

Projekti täytyy sovittaa opetukseen siten, että opintojakson oppimistavoitteet täyttyvät.

- Tehtävänä oli tuottaa työnantajaviestintään materiaali, jossa on huomioitu nimetyn kohdemaan tai -maiden kulttuuri sekä yrityksen arvot. Vaconin tutkimuksessa opiskelijat pääsivät kosketukseen eri kulttuurien kanssa, kun he haastattelivat ulkomaalaisia opiskelijoita, Timo kertoo.

Työnantaja tutuksi

Projekti käynnistettiin yritysvierailulla Vaconille, jolloin opiskelijat pääsivät tutustumaan yritykseen ja tuotteisiin. Projektin kick off -tilaisuudessa opiskelijat saivat kuulla Group HR Director Anu Rautavalta, mitä hänen työnkuvaansa sisältyy, ja miten töitä organisoidaan, kun yrityksellä on globaali HR-organisaatio ja globaalit HR-prosessit.

- Opiskelijoiden tuottama materiaali toimitetaan Vaconin paikallisten HR-tiimien käyttöön jatkotyöstämistä varten, esimerkiksi Kiinaan ja Yhdysvaltoihin, Rautava kertoo.

Yritysprojekti toi opiskelijoiden mielestä mukavaa vaihtelua opintoihin. Opiskelijoiden mukaan tehtävä täytyy hoitaa erityisen laadukkaasti, kun tilaajana on oikea yritys. Opiskelijat kokivat yrityksen toiveen tiiviistä ja visuaalisesta tulosten esitystavasta haasteelliseksi – asioiden ytimekäs esittäminen onkin erityisen tärkeää hektisessä yritysmaailmassa.

- Projektityöskentely ja tiimityö ovat sellaista osaamista, jota monet työnantajat, Vacon mukaan lukien, arvostavat. Lisäksi kokemuksesta työskennellä eri kulttuuritaustaisten ihmisten kanssa on varmasti hyötyä. Tämä kannattaa huomioida myös opetussuunnitelmia laadittaessa, Rautava muistuttaa.

Yritysklinikka-toiminnan yhtenä tavoitteena on projektin myötä tutustuttaa opiskelijoita alueen yrityksiin, jotka voivat tulevaisuudessa olla myös potentiaalisia työnantajia. Yritysten ja opiskelijoiden välisissä tapaamisissa opiskelijat saavat tietoa eri ammatteihin sisältyvistä työtehtävistä, jolloin pohdinnat tulevaisuuden urasuunnitelmista usein selkiytyvät.

www_Malin-ja-Rautava.jpg

Opiskelijat toivovat opintojaksoihin lisää yritystoimeksiantoja, kertoo lehtori Timo Malin Vaconin Anu Rautava vierellään. Kuva: Annika Torniainen

Takaisin