Muova mukana edistämässä tohtoriopiskelijoiden työllistymistä pk-yrityksiin

Julkaistu 2014-06-03 12:31:44 EEST.

Länsi-Suomen muotoilukeskus Muova on mukana hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää tohtoriopiskelijoiden, tohtoreiden ja tutkijoiden innovointitaitoja ja sitä kautta edistää heidän entistä parempaa työllistymistä pk-yrityksiin. Kehitys- ja innovointitaitojen testaus- ja arviointialustana toimii projektissa luotava virtuaalinen ja osallistava arviointimenetelmä, jota voidaan hyödyntää erilaisissa oppimistilanteissa.

- Työkalun pääasiallinen tarkoitus on edistää tohtoriopiskelijoiden, tohtoreiden ja tutkijoiden työllistymistä pk-sektorin yrityksiin madaltamalla tutkimusmaailman ja pk-yritysten välistä kuilua, kertoo projektipäällikkö Tanja Oraviita Muovasta.

Lisäksi hankkeessa opastetaan yliopistojen ja pk-yritysten henkilöstöosastoja tukemaan työllistymistä testausmenetelmää tukevan oppaan avulla.

- Projektissa kehitettävän menetelmän ja sen tukimateriaalin kohderyhmää ovat tohtoriopiskelijat ja tutkijat, korkea-asteen opetuksesta vastaava henkilöstö sekä pk-yrityksien johto ja päättäjät, kertoo Oraviita.

Granadan yliopiston koordinoima hanke, i-Skills, alkoi tämän vuoden alussa ja päättyy kesäkuussa 2016. Projektissa arvioidaan parhaillaan innovointitaitoja.

- Projektin kulkua voi seurata sen internet-sivuilta www.i-skills.eu. Kiinnostunut voi tilata projektin uutiskirjeen kyseisen internet-sivuston kautta tai ottaa yhteyttä minuun sähköpostilla: tanja.oraviita@muova.fi, opastaa Oraviita.

Muova on Vaasan ammattikorkeakoulun VAMKin alaisuudessa toimiva tutkimus- ja kehityskeskus, joka tarjoaa muotoilu-, tutkimus- ja koulutuspalveluita. Muovan asiakkaina on yrityksiä ja julkisia organisaatioita. Muova käynnistää ja toteuttaa tutkimus- ja kehittämisprojekteja liittyen markkinalähtöiseen muotoiluun ja luovaan osaamiseen. Projektien lähtökohtana ovat yrityksien tarpeet ja Muovan erikoisosaaminen.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Tanja Oraviita
puh. 040 163 2940, tanja.oraviita@muova.fi
www.i-skills.eu

I-SKILLS-LOGOTIPO_PIENI.jpg

EU_flag_LLP_EN-01.jpg

i-Skills - Fostering Innovation Skills as Key Competences for improving Employability of PhDs in SMEs on EU:n elinikäisen oppimisen projekti, joka on alkanut 1.1.2014 ja päättyy 30.6.2016. Koordinaattorina toimii Granadan yliopisto (Fundación General Universidad de Granada Empresa). Projektin alaohjelmana toimii tieto- ja viestintätekniikan -projekti KA3, jossa kehitetään oppimisratkaisuja. Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella.


EU_flag_4.jpg

Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.


 

 

Takaisin