Muotoilukeskus Muova on nyt osa VAMKia

Julkaistu 2014-01-09 15:16:11 EET.

Muotoilukeskus Muovan henkilöstö, toiminta ja hankkeet siirtyivät VAMKin palvelukseen 1.1.2014. Muova toimii erillisenä yksikkönä, ja sen monialaisessa 10 työntekijän tiimissä on muotoilun, markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijoita. Toiminnasta vastaavat johtaja Annika Hissa ja rehtori Tauno Kekäle. Muovan toimipiste säilyy ennallaan Palosaaren yrityskeskuksessa osoitteessa Wolffintie 36 F 11.

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu ja Vaasan yliopisto osallistuvat Muovan toimintaan akateemisella panostuksella. Yhteistyötä tehdään muun muassa hanketoiminnassa ja yritysyhteistyössä. Muovan akateemista tutkimusosaamista on kehittämässä myös Aalto-yliopiston rahoituksella Muovassa työskentelevä post-doc -tutkija.

VAMKin soveltava tutkimuspainotus takaa Muovan kehittymisen ja vahvistumisen alueellisena vaikuttajana. Muova tutkii ja kehittää tutkimusprojekteissaan muotoilun toimintatapoja eri toimialoille. Missiona on vastata yhteiskunnallisesti merkittäviin haasteisiin sekä kehittää yritysten kansainvälistä kilpailukykyä muotoilun keinoin. Muotoilun käsite on viime aikoina laajentunut käsittäen perinteisen tuotemuotoilun lisäksi muun muassa palveluiden muotoilun, strategisen muotoilun ja arvoverkostojen kehittämisen muotoilun keinoin.

VAMKille Muovan toteuttamat TEKES-hankkeet tuottavat rahaa, TKI-pisteitä ja projekteja. Tavoitteena on suunnitella myös yhteisiä hankkeita, joissa VAMKin henkilöstö ja erityisesti opiskelijat voivat olla mukana.  

West Coast Startup on VAMKin ja Vaasan yliopiston yhteinen kasvuyrittäjyyshautomo, jonka tavoitteena on auttaa opiskelijoita ja henkilökuntaa kehittämään ideoitaan sekä tarjota tukiverkosto. West Coast Startup järjestää muun muassa tilaisuuksia yrittäjyydestä, startupeista sekä ideoiden ketterästä kehittämisestä ja testaamisesta. Tämän vuoden aikana käynnistyy liiketoimintaideoiden kiihdytyskaista, johon valitaan parhaat ideat ja ihmiset kehittymään ja kehittämään ideoitaan yritysvalmiiksi.

 

Muotoilukeskus Muova on tutkimus- ja kehityskeskus, joka tarjoaa muotoilu-, tutkimus- ja koulutuspalveluita. Muovan asiakkaina on yrityksiä ja julkisia organisaatioita. Muova käynnistää ja toteuttaa tutkimus- ja kehittämisprojekteja liittyen markkinalähtöiseen muotoiluun ja luovaan osaamiseen. Projektien lähtökohtana ovat yrityksien tarpeet ja Muovan erikoisosaaminen.

 

Takaisin