Monipuolinen harjoittelu työpöydän ääressä ja luonnon helmassa

Julkaistu 2011-09-07 14:06:23 EEST.

Sain matkailu- ja ravintola-alan koulutusohjelman työharjoittelupaikan VAMKin matkailun osastolta. Tieto kyseisestä harjoittelupaikasta tuli opettajalta tiedustellessani mahdollisia harjoittelupaikkoja. Lähetin työhakemuksen ja CV:n ja pääsin työhaastatteluun. Pian olinkin jo oman työpöydän ääressä projektien kimpussa. Työharjoitteluni suoritin kahdessa eri projektissa: Kestävän matkailun liiketoiminnan kehittämismallin rakentaminen eli Kesma 1 -hankkeessa ja Outdoors of Finland - Discover Pohjanmaa 2 -hankkeessa. Projekteissa työskentelyn kautta olen oppinut paljon uutta, sillä aikaisempi työkokemukseni oli hyvin erilaista projektityöskentelyyn verrattuna. Tuntuikin, että kyseinen harjoittelu oli aivan minua varten, ajankohtakin sopi juuri aikatauluuni.

Kesma 1-hanke on neljän alueen toteuttama yhteistyö, jossa tarkoituksena on syventää tietämystä maaseutumatkailuyritysten asiakkaiden kuluttajakäyttäytymisestä sekä yritysten nykytilasta liittyen sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen. Tältä pohjalta luodaan kestävän matkailun liiketoiminnan kehittämismalli. Discover Pohjanmaa 2 -hanke on osa valtakunnallista Outdoors Finland -verkostoa, jossa kehitetään kansainväliset MEK:n tuote- ja laatukriteerit täyttäviä luontoon perustuvia kesäaktiviteettimatkailutuotteita ulkomaan markkinoille. Työtehtäviini on kuulunut kahden eri projektin toimenpiteitä niin toimistossa kuin ”kentälläkin”. Tutkimuksiin tutustuminen sekä tutkimusten aihealueisiin perehtyminen olivat ensimmäisiä asioita, joita tein päästäkseni täysin mukaan hankkeisiin, jotka olivat olleet käynnissä jo edellisen vuoden lopusta asti.

Elina-Koivulahti.jpg

Harjoittelun aikana pääsin tutustumaan Merenkurkun maailmanperintöalueeseen.

Kesma 1-hankkeessa työnkuvani koostui pääasiassa yhteydenpidosta matkailualan yrittäjien kanssa, yritysvierailuista, asiakashaastatteluiden teosta sekä tiedonhankinnasta. Muita työtehtäviäni olivat muun muassa tekstien puhtaaksikirjoitus, yhteenvetojen kirjoittaminen, osallistuminen kokouksiin, tutkimuslomakkeiden suunnittelussa mukana oleminen sekä lomakkeiden tulostus ja tulosten syöttäminen tietokoneelle. OF Discover Pohjanmaa 2 -hankkeessa pääsin mukaan muun muassa kesäaktiviteettituotteiden testaukseen ja seminaariin, jonka toista kokouspäivää vietettiin tutustumalla alueen tuotetarjontaan päiväretkellä Valassaarille. Työharjoittelukokemukseni on ollut hyvin antoisa. Mukaan on tarttunut paljon mielekkäitä ja hauskoja kokemuksia työharjoittelun eri vaiheissa. Suurin yllätys koko harjoittelussa minulle on ollut projektityön laajuus ja sisällön runsaus.

Lue lisää hankkeista:
OF Discover Pohjanmaa 2: http://www.puv.fi/fi/com/projects/outdoors_finland-discover_pohjanmaa_2/
Kesma 1: http://www.puv.fi/fi/com/projects/kestavan_matkailun_liiketoiminnan_kehittamismallin_rakentaminen-kesma_1/

 

Teksti ja kuva: Elina Koivulahti, matkailualan opiskelija

Takaisin