Merkittävä tunnustus alueen projektiosaamiskoulutukselle

Julkaistu 2017-11-10 08:52:57 EET.

VAMKin ja Seinäjoen ammattikorkeakoulujen yhdessä toteuttama ylempään korkeakoulututkintoon johtava projektiosaamisen koulutus palkittiin vuoden akateemisena projektitekona. Palkinnon myönsi Projektiyhdistys (PRY).

Ainutlaatuista toteutuksessa on se, että kaksi eri maakuntien korkeakoulua ja kaksi eri tieteenalaa (Seinäjoen ammattikorkeakoulun liiketalous ja Vaasan ammattikorkeakoulun tekniikka) toteuttavat koulutuksen yhdessä. Palkinnon myöntänyt Projektiyhdistyksen tieteellinen neuvottelukunta julkisti valinnan 1.11. Helsingissä pidetyillä Projektipäivillä.

Kunniakirjan ja palkinnot tilaisuudessa jakoivat Projektiyhdistyksen toimitusjohtaja Timo Saros ja tieteellisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Tuomas Ahola.

- Luotu monialainen projektiosaamisen koulutus tarjoaa ammattikorkeakouluille uudenlaisen toteutustavan, joka tuottaa samanaikaisesti opiskelijalle lisäarvoa ja mahdollistaa ammattikorkeakoululle kustannustehokkaan ja korkealaatuisen toteutusmuodon. Kaikki voittavat, toteaa SeAMKin yliopettaja Beata Taijala.

- Huomattavaa on myös tiivis yhteistyö elinkeinoalueiden erilaisten yritysten kanssa sekä yhteistyö projektijohtamisen kansainvälisten kehitysorganisaatioiden kanssa, lisää VAMKin tekniikan yksikön johtaja Jorma Tuominen, joka on toiminut koulutuksen kehittämisprojektin ohjausryhmässä. 

LottaSaarikoski_BeataTaijala_450.jpg

VAMKin Lotta Saarikoski ja SeAMKin yliopettaja Beata Taijala Projektipäivien palkintojenjakotilaisuudessa Helsingissä.

Kaikki voittavat

Opiskelijan näkökulmasta monialainen, kansainvälinen ja työelämälähtöinen oppimisympäristö tuottaa merkittävää lisäarvoa sekä oppimissisältöihin että vuorovaikutukseen. Ylemmän amk-tutkinnon opinnoissa kokemusten jakaminen opiskelijoiden välillä on hedelmällistä ja oppimistulosten kannalta tärkeää.

- Opinnot nivotaan lähelle opiskelijan omia työtehtäviä ja näin ne antavat mahdollisuuden kehittää myös omaa työnantajaorganisaatiota, kertoo VAMKin yliopettaja, tohtori Adebayo Agbejule, joka toimii yhtenä koulutuksen vastuuopettajista.

Ammattikorkeakoulut hyötyvät yhteistyöstä taloudellisesti, sillä koulutuksen kustannukset puolittuvat ja opiskelijaryhmät ovat tarkoituksenmukaisia kooltaan. Lisäksi opetuksen laatutaso on korkea, koska voidaan käyttää molempien ammattikorkeakoulujen projektiosaamisen asiantuntijoita. Eri organisaatioiden yhteistyön seurauksena myös opettajien oma ammattitaito lisääntyy.

- Palkittu koulutus toteutetaan englannin kielellä, ja opiskelijat voivat suorittaa koulutuksen kuluessa PMAF-sertifikaatin, jonka myöntää Projektiyhdistys. Se on tarkoitettu OKM-alaisille ammattikorkeakouluille ja yliopistoille, jotka kouluttavat opiskelijoilleen projektinhallintaa ja haluavat hyödyntää kansainvälistä sertifiointia opetuksessaan, selvittää lehtori Pekka Ketola, joka on toiminut yhtenä kehitysryhmän jäsenenä ja pilottiryhmän ryhmäohjaajana.

VAMK_PM_450.jpg

Koulutusvastuun kokouksessa myös Pekka Ketola ja Adebayo Agbejule kukitettiin hienosta saavutuksesta.

Projektiyhdistyksen Tieteellinen neuvottelukunta totesi hakemuksia arvioidessaan, että kyseessä on innostava esimerkki siitä, miten täydentävää osaamista yhdistämällä saavutetaan samanaikaisesti korkea opetuksen laatu sekä tehokkuusetuja. Myös yritysten kansainvälisten työntekijöiden ja vaihto-opiskelijoiden tarpeiden huomioimista arvostettiin.

Palkinnon jakanut Projektiyhdistys ry on arvostettu ja merkittävä alan toimija Suomessa. Projektipäivät on suurin ja näkyvin projektialan tapahtuma Suomessa ja Euroopan mittakaavassakin kolmanneksi suurin. Academic PM Award -palkintoa voivat hakea yliopistojen tai korkeakoulujen opettajat, tutkijat, tutkimusryhmät, tohtorin- tai maisterintutkinnon suorittaneet sekä akateemisen lopputyön hyväksytysti suorittaneet opiskelijat. Palkinto voidaan myöntää joko yksittäiselle projektialan tutkimukselle, väitöskirjalle, opinnäytteelle tai projektialan opetuksen kehittämiselle tai laajentamiselle.

Teksti: Lotta Saarikoski ja Beata Taijala
Kuvat: PRY ja Kalle Ingberg

Takaisin