Liiketalouden AMK-kehittäjät kokoontuivat VAMKissa

Julkaistu 2011-04-01 12:45:42 EEST.

Ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutuksen kehittäjien verkosto kokoontui VAMKissa 31.3.2011.

Korkeakouluissa ajankohtaisena teemana on opetus- ja kulttuuriministeriön kehittämissuunnitelma vuoteen 2016. Siinä tullaan ottamaan kantaa mm. koulutustarjontaan ja aloituspaikkojen määrään. Niin ikään keskustellaan, tuleeko ministeriö jatkossa tekemään suositukset korkeakoulutuksen suurista kokonaisuuksista, jolloin korkeakouluille jää enemmän harkinta- ja päätösvaltaa koulutuksen järjestämisestä ja työnjaosta muiden korkeakoulujen kesken. Kehittämissuunnitelmaan kuullaan laajasti korkeakoulujen kantaa. Suunnitelma vahvistetaan kuluvan vuoden lopulla.

Liiketalouden tradenomien ylitarjonnasta ja koulutuspaikkojen vähentämisestä on käyty laajasti julkista keskustelua.  VAMKin rehtori Tauno Kekäle otti aiheeseen kantaa Vaasan seudun työelämän tarpeiden näkökulmasta. Käynnissä on valtakunnallisesti maakuntaliittojen ennakointi alueiden koulutustarpeista vuoteen 2025, jossa Pohjanmaan osalta tarve näyttää säilyvän vähintään ennallaan. Vaasassa vahvuutena on 10 000 henkilöä työllistävä Pohjoismaiden energiateknologian keskittymä, joka insinöörien lisäksi työllistää hyvin liiketalouden osaajia myynnin, markkinoinnin ja talouden tehtäviin. Tradenomien vahvuutena on myös monipuolinen koulutus, jolla voi joustavasti liikkua eri tehtäviin.

Opetusneuvos Maarit Palonen vahvisti VAMKin seminaarissa, että selvitystyön edetessä on ilmenemässä, että valtakunnallisestikaan liiketalouden alan koulutustarjonnan ja aloituspaikkojen karsimiseen ei ole suuria paineita.


Yleiso_web.jpg

Ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutuksen kehittäjien verkosto kokoontuu pari kertaa vuodessa. Verkostossa on koulutusyksiköiden johtajia sekä koulutusohjelmien vastaavia ja opettajia.

Opetusneuvos_web.jpg

Opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvos Maarit Palonen (viim. oikealla) vahvisti, että vuonna 2013 on tavoitteena ottaa käyttöön ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteinen sähköinen hakujärjestelmä. Uudistuksen aikatauluun kaavaillaan, että myös amkeissa siirryttäisiin yliopistossa käytössä olevaan malliin, jossa koulutusohjelmien sijasta hakeudutaan aloille ja niiden sisällä suuntaudutaan pääaineisiin.

MalinLautamaki_web.jpg

Lehtori Timo Malin ja yliopettaja Satu Lautamäki esittelivät VAMKin yrittäjyyden oppimuotoja. Malin vetää Business Factorya, jossa opiskelijat voivat ottaa yrittäjyyden ensiaskelia osuuskunnissa. Lautamäen ajankohtaisena hankkeena on Get Global, jossa International Business –koulutusohjelman opiskelijat ja alueen yritykset tuodaan yhteen, ja näin edistetään valmistuvien ulkomaalaisten työllistymistä ja Suomeen jäämistä.

Teksti: Tarja Gromov
Kuvat: Vesa Sirén

Takaisin