Kehittämistehtävästä tulikin kirja ja samalla päättötyö

Julkaistu 2012-04-25 08:02:26 EEST.

Niina Hakala valmistuu opistotason sairaanhoitajasta amk-sairaanhoitajaksi tänä keväänä. Opinnot kestivät puolitoista vuotta. Tutkintoon kuuluu myös opinnäytetyö, jonka Niina teki omalle työskentelyosastolleen päiväkirurgiseen yksikköön Vaasan keskussairaalaan.

– Idea opinnäytetyöni aiheesta lähti osastollamme käydystä käytäväkeskustelusta. Huomasimme, että osastollamme on paljon hiljaista tietoa, jota ei ole missään kirjallisesti saatavilla. Lähdin työstämään aihetta kehittämistehtävänä, mutta se paisuikin laajemmaksi, kertoo Niina.

Kehittämistehtävästä tuli lähes satasivuinen toiminnallinen opinnäytetyö: Päiväkirurgisen postoperatiivisen hoitotyön käsikirja, joka toimii osaston työkaluna päivittäisessä työssä. Käsikirjaa päivitetään säännöllisesti ja tietoa pääsee syventämään oppaaseen tehtyjen nettilinkitysten kautta.

Päiväkirurgisessa yksikössä työskentelevällä hoitajalta vaaditaan laaja-alaista osaamista ja kokonaisuuksien hallintaa, sillä potilaita on vauvasta vaariin ja erikoisaloja on kymmenen. Potilaan ohjaus nousee myös tärkeään rooliin, koska potilaan osastolla viettämä aika on alle tai korkeintaan 12 tuntia. Ohjauksen avulla potilaan tulisi osata hoitaa itseään yhdessä omaisen kanssa leikkauksen jälkeen kotona.

"Jopa minä psykiatrisen sairaanhoidon ammattilaisena voisin tämän käsikirjan avulla työskennellä päiväkirurgisessa yksikössä", kommentoi Niinan luokkakaveri esityksen jälkeen.

 

web.jpg

Käsikirja tulee todella tarpeeseen päiväkirurgisessa yksikössämme, toteavat anestesiologi Tuula Vuorialho (vas.) ja päiväkirurgisen yksikön osastonhoitaja Terhi Venäläinen (oik.) Vaasan keskussairaalasta.

Niina on kokenut opiskelun aikuisiällä mielekkäänä ja tulevaisuudessa ylempi ammattikorkeakoulututkinto tai yliopisto-opinnot kiinnostavat.

– Parasta antia opiskeluajalta on se valtava tietomäärä, mitä saimme jaettua luokkakavereiden kesken. Kaikilla on jo niin paljon työkokemusta takanaan, että tunnilla käydyt keskustelut olivat todella rikastuttavia ja avartavia, iloitsee Niina opintojen loppusuoralla.

Niina esittelee käsikirjaa myös Tampereella järjestettävillä Suomen päiväkirurgisen yhdistyksen päivillä
16.5.

Teksti ja kuva: Hanna Yli-Yrjänäinen


Takaisin