Käytätkö e-kirjoja opintojen apuna? Vastaa kyselyyn 31.5. mennessä

Julkaistu 2016-04-19 09:07:07 EEST.

Tällä kyselyllä korkeakoulukirjastot keräävät opiskelijoiden kokemuksia e-kirjojen käytöstä opinnoissa.

E-kirjoilla tarkoitetaan sähköisessä muodossa olevia kirjoja, joita voit lukea esim. tietokoneen tai mobiililaitteen avulla.

Kyselyllä saadun palautteen perusteella kehitämme opinnoissasi tarvittavien e-kirjojen saatavuutta ja käytettävyyttä entistä paremmaksi, siksi mielipiteesi on erittäin tärkeä!

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja vastaajien yksityisyyttä kunnioittaen. Yksittäisten vastaajan antamat tiedot eivät ole raportoinnissa tunnistettavissa. Tutkimusaineisto arkistoidaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon tieteellisen tutkimuksen ja opetuksen käyttöön.

Kyselylomake on avoinna 31.5.2016 asti.

Kysely on osa FinELib-konsortion e-kurssikirjahanketta. Kyselyn on toteuttanut Kansalliskirjasto yhdessä korkeakoulukirjastojen kanssa. Yhteyden kyselyn toteuttajiin saa osoitteesta: finelib@helsinki.fi

Kiitos osallistumisesta!

Linkki kyselyyn: https://my.surveypal.com/-E-kirjat-opintojen-tukena--kysely

Takaisin