Kauppakamarilta apuraha insinööriopiskelijoiden ruotsin opetukseen

Julkaistu 2016-04-28 14:57:02 EEST.

Pohjanmaan kauppakamari on myöntänyt VAMKille ja Yrkeshögskolan Novialle 5000 euron apurahan insinööriopiskelijoiden toisen kotimaisen kielen opetukseen ja kehittämiseen.

Apurahan myötä tehostetaan toisen kotimaisen kielen oppimista ja opettamista: tulevana lukuvuonna VAMKin insinööriopiskelijoille järjestetään niin sanottuja tandem-opintojaksoja, joissa he saavat harjoitella ruotsia yhdessä Novian ruotsinkielisten insinööriopiskelijoiden kanssa.

- Kauppakamari halusi tukea insinööriopiskelijoiden kielten opetusta, koska seudun elinkeinoelämä vaatii sujuvan englannin lisäksi hyviä toisen kotimaisen kielen taitoja, kertoo toimitusjohtaja Juha Häkkinen Pohjanmaan kauppakamarista.

Aikaisemmin kielten opetuksessa korostettiin kielen oikeellisuutta ja rakenteita, mutta nykyään keskitytään enemmän kielen käyttöön keskustelemalla ja oppimalla sitä aidoissa viestintätilanteissa. Tandemissa kaksi erikielistä opiskelijaa muodostaa parin ja he harjoittelevat yhdessä niin, että puolet ajasta puhutaan suomea ja puolet ruotsia. Tällöin opettaja on läsnä kielenoppimistilanteessa, mutta pysyttelee taustalla ohjaten ja tukien vain tarvittaessa.

- Usein opiskelijat kokevat epävarmuutta juuri suullisen kielitaidon osalta. Tandemin yksi tärkeä tavoite on motivoida ja rohkaista opiskelijoita puhumaan ja käyttämään toista kotimaista virheitä pelkäämättä, kertoo ruotsin lehtori Sari Isokangas VAMKista.

VAMKin ja Novian yhteinen Insinööriopiskelijoiden korkeakoulutandem -hanke käynnistettiin vuonna 2013. Tandem-opiskelua jatkettiin, koska haluttiin testata lisää menetelmän toimivuutta luokkahuoneessa.

- Sekä opettajien että opiskelijoiden kokemukset ovat olleet erittäin myönteisiä ja kannustavat jatkamaan luokkatandemin käyttöä jatkossakin, iloitsee Isokangas.

Vaasan yliopistolla jaettiin useita tutkimus- ja hankeapurahoja torstaina 28.4. VAMKin ja Novian yhteinen kolmikielinen tradenomiprojekti sai 5000 euroa kauppias Gustaf Svanljungin lahjoitusrahastosta. Lisäksi VAMKin tekniikan ja liiketalouden opiskelijoiden stipendirahastoon myönnettiin 1000 euroa molempiin.

www_kauppakamarin-apuraha.jpg

Konetekniikan koulutuspäällikkö Lotta Saarikoski (oik.) vastaanotti apurahan ruotsin kielen tandem-opetukseen. Lisäksi liiketalouden johtaja Elina Martin (vas.) ja tekniikan johtaja Jorma Tuominen pokkasivat tukea koulutuksiinsa.

Teksti ja kuva: Eliina Salmela

Takaisin