Kannanotto: Opiskelija-asuminen vetovoimatekijänä turvattava

Julkaistu 2016-01-25 10:52:33 EET.

Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta VAMOK, Vaasan yliopiston ylioppilaskunta VYY ja Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia ovat huolissaan Vaasan kaupunginhallituksen kokouksessa maanantaina 25.1.2016 käsiteltäväksi tulevasta virkamiesten esityksestä poistaa opiskelija-asuntosäätiöiltä matalamman vuokratason mahdollistava oikeus alennettuihin tonttien vuokriin.

Me opiskelijat saamme kaupungin suunnalta jatkuvasti samaa viestiä: opiskelijoiden toivotaan jäävän kaupunkiin myös opintojen päättymisen jälkeen. Vuokranalennusten poistaminen olisi ristiriidassa kaupungin toiveen kanssa. Panostamalla opiskelijoiden viihtyvyyteen Vaasassa opintojen aikana edesautetaan uusien kuntalaisten juurtumista kaupunkiin.

Vaasalle edullinen vuokrataso on ehdottomasti vetovoimatekijä ja kilpailuvaltti, jonka avulla nuorten hakeutumista tänne opiskelemaan voidaan edesauttaa. Korkeakoulut tekevät paljon töitä sen eteen, että ensisijaisten hakijoiden määrää saataisiin kasvatettua. Esityksen toteutuessa nykymuotoisenaan vaikuttaisi siltä, että kaupunki vetää korkeakoulujen kanssa samaa köyttä, mutta eri suuntaan.

Päätös opiskelija-asuntojen maavuokratukien poistosta vaikuttaisi merkittävästi opiskelijoiden taloudelliseen tilanteeseen, sillä on väistämätöntä, että opiskelija-asuntosäätiön nousevat kulut näkyisivät myös vuokratason nousussa. Opiskelijoiden kuukausittaisista menoeristä asuminen on selvästi suurin ja nyt pöydällä oleva esitys uhkaa nostaa tuota erää entisestään heikentäen opiskelijan taloudellista tilannetta.

Yhdymme näkemykseen siitä, että nykyinen järjestely kaipaa päivitystä, sillä esimerkiksi ehto kesähotellitoiminnasta ei ole enää ajankohtainen. Päätöstä ei kuitenkaan tule tehdä kokonaiskuvaa ja pitkän aikavälin vaikutuksia huomioimatta. Toivomme kaupungilta harkintakykyä ja johdonmukaisia päätöksiä, jotka eivät vaikuta negatiivisesti opiskelijan asemaan ja  arkeen.

Lisätietoja:
Anni Koivisto, VAMOKin hallituksen puheenjohtaja
puh. 044 1777 955, hpj@vamok.fi

    
Takaisin