Johtoryhmä kuunteli opiskelijoita - Opiskelijat mukana VAMKin kehitystyössä

Julkaistu 2012-03-21 08:06:23 EET.

Vaasan ammattikorkeakoulussa järjestettiin toista kertaa palautekeskustelutilaisuus, jossa opiskelijat ja VAMKin johtoryhmä kohtaavat. Opiskelijat saavat äänensä kuuluviin ja vietyä mielipiteensä päättäjien tietoon. Tarkoituksena on yhteistyössä opiskelijoiden kanssa kehittää VAMKia.

Opiskelijoita tilaisuudessa edusti VAMOKin hallitus ja edustajisto sekä opiskelijoiden osastokokousedustajat. Keskustelutilaisuudessa nostettiin esiin teemoja, joista opiskelijat ovat vuoden aikana antaneet toistuvasti palautetta, ja mietittiin yhdessä, mitä asioiden kehittämiseksi voitaisiin tehdä. Johtoryhmä kannusti opiskelijoita kehittämään VAMKia aktiivisesti – antamaan palautetta palautejärjestelmiä käyttäen ja ensisijaisesti keskustelemaan omien opettajien ja osastonjohtajien kanssa havaitsemistaan kehittämiskohteista.

Keskustelussa kuluvan vuoden kehittämiskohteiksi nostettiin muun muassa mahdollisuus suorittaa opintoja kesäaikana sekä Moodlen käytön tehostaminen osaksi jokaista opintojaksototeutusta.  

Viime vuoden vastaavan keskustelun perusteella on tehty toimenpiteitä. Opiskelijoilta kiitosta saivat viime vuonna sovituista asioista eritoten opetusmenetelmien monipuolistuminen sekä suuntautumisvaihtoehtojen toteutuminen aiempaa varmemmin.

Keskustelun yhteenveto, ja muuta opiskelijoiden vaikuttamiseen liityvää asiaa löydät Portalin Opiskelijafoorumilta.

Takaisin