Infrarakentamisen ammattilaiset kokoontuivat VAMKissa

Julkaistu 2012-10-10 15:07:45 EEST.

Kaikissa EU-jäsenmaissa tulee 1.7.2013 voimaan määräys, jonka mukaan markkinoilla olevat rakennustuotteet on varustettava CE-merkinnällä. Määräys koskee kaikkia rakennustuotteita, joille on määritelty harmonisoitu tuotestandardi. Rakennustuoteasetuksen ja CE-merkinnän tavoitteena on sujuvien sisämarkkinoiden toimivuus ja luotettavien tietojen saanti rakennustuotteiden ominaisuuksista.

www_yleisö.jpg

CE-merkinnän muutokset kiinnostivat infrarakentamisen ammattilaisia ja alan opiskelijoita.

CE-projekti on saanut valppaaksi myös Vaasan alueen rakennusalan toimijat, jotta kaikki olisi h-hetkellä kunnossa. Infra Pohjanmaa Ry järjesti Vaasan ammattikorkeakoulun rakennusosaston myötävaikutuksella 8.10.2012 iltapäiväseminaarin, jossa infrarakentamisen ammattilaisia kokoontui pohtimaan vaadittavia toimenpiteitä erityisesti rakentamisen kiviainesten kannalta. Aihe sai liikkeelle runsaat 50 alueen julkishallinnon ja yritysten ammattilaista sekä saman verran rakennus- ja ympäristöalan opiskelijoita.

Vaasan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuurin johtaja Anders Östergård johdatteli CE-merkintään perehtyneet asiantuntijat kertomaan, mitä CE-urakka vaatii. Asiantuntijaesityksiä kuultiin mm. Tampereen Teknillisen Yliopiston, NCC Roads OY:n, Lemminkäinen Infra Oy:n, Vaasan kaupungin ja Infra ry:n edustajilta.

www_ostergard.jpg

Anders Östergård ELY-keskuksesta toimi tilaisuuden puheenjohtajana.

www_Asikainen.jpg

CE-urakan vaatimat toimenpiteet tuovat hyppysellisen lisää byrokratiaa rakentajien arkeen, mutta samalla myös laadunvarmistus kehittyy, totesi Infra Pohjanmaan puheenjohtaja Pasi Asikainen.

Teksti: Osastonjohtaja Martti Laaja
Kuvat: Eliina Salmela

Takaisin