Ideakuulutus korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksien edistämiseksi

Julkaistu 2016-03-14 10:32:56 EET.

Sitra etsii ideoita nuorten korkeasti koulutettujen työelämävalmiuksien ja työllistyvyyden edistämiseksi! Onko mielessäsi uusi idea tai ehdotus? Tai tiedätkö hyvän mallin tai tavan, jota kannattaisi kokeilla muuallakin? Kerro ideasi ja ehdotuksesi meille ja muille! Tarkoituksena on jakaa ja parastaa hyviä ideoita!

Kolme lupaavinta ideaa valitaan jatkojalostukseen. Sitra osallistuu valittujen ideoiden edistämiseen ideasta riippuen. Sitra voi esim. osallistua pienimuotoisesti idean kokeilu- tai kehittämiskustannuksiin, tarjota sparrausta tai edistää idean toteutumista muulla tavoin. Ideoita saa jättää kuka vaan! Jätä ideasi mieluummin heti kuin myöhemmin, kuitenkin viimeistään 7.4.
 
Ohjeita ja lisätietoja löydät täältä: http://www.sitra.fi/talous/ideakuulutus-korkeakoulutettujen-tyoelamavalmiudet

Lisätietoja:

Milma Arola milma.arola@sitra.fi
Perttu Jämsén, perttu.jamsen@sitra.fi