Hyvän mielen päivästä keinoja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi

Julkaistu 2012-09-20 13:06:05 EEST.

Vaasan Lyseon lukiolla vietettiin tiistaina 4.9 poikkeuksellista aamupäivää. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat saivat erilaisten asiantuntijoiden toimesta laajan tietopaketin erilaisista mielenterveyteen vaikuttavista seikoista. Kyseessä oli Vaasan ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijoiden Joonas Kevarin ja Kaisa Ekströmin opinnäytetyönään järjestämä Hyvän mielen päivä.

– Tapahtuman tarkoituksena oli kerätä saman katon alle mahdollisimman kattavasti nuorten hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Yhdellä tapahtumalla saatiin tavoitettua suuri määrä nuoria, toteavat Kevari ja Ekström.

Joonas Kevari ja Kaisa Ekström kertovat halunneensa tehdä nimenomaan niin sanotun toiminnallisen opinnäytetyön. Nuorten mielenterveyteen keskittyvä tapahtuma oli heidän mielestään loistava mahdollisuus toteuttaa opinnäytetyö niin, että siitä olisi välitön konkreettinen hyöty nuorille.

Opinnäytetyön ohjaajana toiminut lehtori Elina Kajan kertoo, että toiminnallisten opinnäytetöiden suosio on kasvanut jatkuvasti.

– Tällaisen opinnäytetyön tekemiseen kuuluu itse tapahtuman järjestämisen lisäksi työsuunnitelman ja loppuraportin kirjoittaminen. Työsuunnitelma vastaa perinteisen opinnäytetyön tutkimussuunnitelmaa ja loppuraportti taas toimii opinnäytetyön kirjallisena osuutena, Kajan selventää.

Hyvän mielen päivän ohjelma koostui VAMKin sairaanhoitajaopiskelijoiden Anni Michelssonin ja Nadja Kakkurin pitämästä avausluennosta jonka aiheena olivat nuorten mielenterveyttä uhkaava tekijät. Tämän jälkeen nuoret kiersivät ryhmissä erilaisia toiminnallisia rasteja joita pitivät eri tahojen asiantuntijat.  Tarjolla oli rasteja mm. liikunnan ja ravinnon merkityksestä, tunteiden hallinnasta, nuorten seksuaalisuudesta ja syrjäytymisen ehkäisemisestä. Joonas Kevari ja Kaisa Ekström pitivät nuorille rastin jaksamisesta ja stressinhallinnasta. Lyseolaiset saivat rennon keskustelun lomassa kertoa omista stressikokemuksistaan ja keinoistaan hallita stressiä. Oppilaiden hyväksi havaitsemia stressinhallintakeinoja olivat esimerkiksi rumpujen soittaminen, piirtäminen ja kavereiden kanssa oleilu.

Tapahtumaan osallistuneet Lyseon ensimmäisen vuosikurssin oppilaat Jasmin Takala ja Jaakko Hakala sanoivat saaneensa tietoa esimerkiksi siitä, miten toimia ja mistä hakea apua mikäli omassa lähipiirissä ilmenee esimerkiksi stressiin liittyviä ongelmia.

– Parasta Hyvän mielen päivässä on ollut se, että mikään ei ole ollut tylsää. Asioista on kerrottu hyvin ja mielenkiintoisesti. On ollut kivaa saada olla myös itse äänessä, Jasmin Takala ja Jaakko Hakala kertovat.hmp-uutiseen3_WEB.jpg

Sairaanhoitajaopiskelijat Anni Michelsson ja Nadja Kakkuri esittelivät lukiolaisille nuorten mielenterveyteen vaikuttavia tekijöitä.

 

hmp-uutiseen2_WEB.jpg

Tapahtuman järjestäjät Joonas Kevari ja Kaisa Ekström johdattelivat nuoria keskustelemaan stressinhallintakeinoista.

 

hmp-uutiseen4_WEB.jpg

Lyseon lukion oppilaat Jasmin Takala ja Jaakko Hakala toivovat lisää Hyvän mielen päivän kaltaisia tapahtumia tuomaan vaihtelua tavallisiin koulupäiviin.

 

Teksti ja kuvat: Anna Sjöholm

Takaisin