Hyvää palautetta VAMKin ylemmän tutkinnon opiskelijoilta

Julkaistu 2020-06-15 09:07:47 EEST.

Kysyimme VAMKin ylemmän tutkinnon opiskelijoilta palautetta opinnoista ja kyselyymme vastasi kolmekymmentäkahdeksan opiskelijaa. Mukana vastanneissa oli viime syksynä opintonsa aloittaneista jo aivan valmistumisen kynnyksellä oleviin. Vastanneista kahdeksan oli Liiketoimintaosaamisen koulutusohjelman opiskelijoita, kuusitoista sosiaali- ja terveysalan kehittämisen opiskelijoita ja neljätoista Project Managementin opiskelijaa. Opiskelijoiden ennakkomielikuva opinnoista oli vastannut hyvin sitä millaisina opinnot ovat toteutuneet ja 81 % vastanneista oli sitä mieltä, että VAMKista valmistuu osaavaksi ammattilaiseksi.

’Odotin keskusteluja muiden sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien opiskelutoverien kanssa ja se on toteutunut hyvin. On ollut oman ammattitaidon kehittymisen kannalta todella hyödyllistä keskustella työelämään, johtamiseen, itsensä johtamiseen, hr-asioihin liittyvistä asioista opiskelijoiden kanssa. Avaa näkökulmaa omaan työhön ja omaan rooliin työyhteisössä. Olen oppinut paljon työhteisötaitoja ja itsensä johtamista’.

Opetusta pidettiin asiantuntevana (81%) ja opetuksessa on hyödynnetty hyvin verkko-oppimisen tarjoamia mahdollisuuksia (83%). Opiskelijat toivoivat enemmän palautetta osaamisensa kehittymisestä; 62% oli tyytyväisiä saamaansa palautteeseen.

Aikuisopiskelijana voi olla haastavaa yhdistää opinnot, työ ja oma henkilökohtainen elämä, mutta näyttäisi siltä, että tämäkin on onnistunut hyvin valtaosalta opiskelijoita (75%). Opintoja pidettiin käytännönläheisinä ja ne valmensivat hyvin työskentelemään kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työyhteisössä.  

’Koulutus yleisesti on järjestetty hyvin ja opetustaso korkealla tasolla.’

’Definitely yes, I'm currently working in multicultural environment and the knowledge received during the course I can apply in my daily working life.’

Kaiken kaikkiaan tyytyväisiä opintoihinsa VAMKissa oli 80 % vastaajista.

 

Lisätietoja:

Laatupäällikkö Tarja Kettunen

Tarja.kettunen@vamk.fi

Takaisin