Haemme sisäisiä auditoijia

Julkaistu 2014-01-07 11:35:43 EET.

Osana Vaasan ammattikorkeakoulun laadunhallintajärjestelmää suoritetaan vuosittain helmikuussa sisäinen auditointi. Sisäisten auditointien avulla pyritään organisaation jatkuvaan arviointiin ja kehittymiseen. Sisäiset auditoinnit toimivat myös johdon työvälineenä antaen objektiivisen kuvan organisaation tilasta sekä paljastavat mahdollisia kehityskohteita.

VAMKissa opiskelijat ovat keskeisessä roolissa sisäisissä auditoinneissa. Opiskelijoiden edustajat toimivat sekä auditoijina osana auditointitiimejä, että auditoinnin kohteena kertoen kokemuksiaan ja näkemyksiään VAMKin toiminnasta auditointihaastatteluissa.

Haemme nyt auditointiryhmiin opiskelijaedustajia.

Auditoinnit toteutetaan kolmessa tiimissä siten, että jokaisessa tiimissä on 3 opiskelijaa ja 3 henkilökunnan edustajaa. Yksi henkilökunnan edustajista toimii auditointiryhmän puheenjohtajana.

Sisäinen auditointi vaatii opiskelijoilta noin 20 tunnin työpanoksen. Opiskelija-auditoijille maksetaan tehtävästä korvausta 10 euroa tunnilta. Lisäksi auditoijana toimiminen antaa merkittävää kokemusta työmarkkinoille, sillä auditoinnit ovat arkipäivää monissa organisaatioissa. Auditoijat koulutetaan tehtäväänsä. Auditointi suoritetaan suomen kielellä.

Olet etsimämme henkilö, mikäli opiskelet Vaasan ammattikorkeakoulussa ja olet kiinnostunut kehittämään Vaasan ammattikorkeakoulua.

Alustava aikataulu


To 23.1.2013          klo 11.30 – 15.30    Koulutuspäivä
Ke 6.2.2013            klo 9.00 – 11.00       Auditointisuunnitelmien esittely

Ti 11.2. – ke 12.2                                      Auditointihaastattelut ryhmien suunnitelmien mukaisesti

Lisäksi opiskelija-auditoijat osallistuvat auditointisuunnitelmien laadintaan ja tulosten raportoimiseen.

Vapaamuotoiset hakemukset pyydetään toimittamaan sähköpostitse viimeistään perjantaina 17.1.2014 mennessä osoitteeseen sanna.torkko@vamk.fi . Samasta osoitteesta voit myös tarvittaessa kysyä lisätietoa sisäisestä auditoinnista.


Takaisin