Go VAMK yourself! Haku käynnissä 9.4. asti

Julkaistu 2015-04-09 10:02:00 EEST.

Korkeakoulujen suomenkielisten koulutusten yhteishaku käynnistyy tiistaina 17.3. ja kestää 9.4. klo 15.00 asti. Päivä- ja monimuotototeutuksiin haetaan yhtä aikaa osoitteessa www.opintopolku.fi. Opinnot alkavat syksyllä 2015.

hae-vamkiin_2.fw.png

VAMKin päiväopinnot

Päivätoteutuksella (eli aiemmin nuorten koulutus) tarkoitetaan arkipäivisin tapahtuvaa opiskelua. Opinnot on tarkoitettu kaikille ikään katsomatta.

Tekniikan alalta insinööriksi. Tekniikan osaajille on valtava kysyntä Vaasan seudulla. VAMKin tiiviit yhteydet työelämään tarjoavat tekniikan opiskelijoille hyviä mahdollisuuksia työharjoitteluun sekä työnantajille tehtäviin projekteihin ja opinnäytetöihin. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus suunnata kansainväliseen projektiharjoitteluun vaasalaisten yritysten palvelukseen ulkomaille.

Liiketalouden alalta tradenomiksi. Kansainvälisen ja vientivetoisen Vaasan alueen työnantajat arvostavat kielitaitoisia VAMK-tradenomeja, joilla on monipuolista osaamista tiimityöskentelystä verkostoitumiseen. Opinnoissa voi erikoistua kansainväliseen kauppaan, markkinointiin, matkailuun, talous-, tai oikeushallintoon.

Tietojenkäsittelyn alalta IT-tradenomiksi. Tietojenkäsittelyn koulutuksesta valmistuu tradenomeja, joilla on laaja näkemys ICT:n soveltamismahdollisuuksista liiketoiminnassa. Opiskelija voi erikoistua joko web- ja mobiilipalveluiden rakentamiseen tai web- ja digitaaliseen sisällöntuotantoon.

Sosiaali- ja terveysalalta sairaanhoitajaksi, terveydenhoitajaksi tai sosionomiksi. Vastuullisia alan ammattilaisia tarvitaan tulevaisuudessa enemmän kuin koskaan aiemmin. Vaasan seutu tarjoaa erinomaiset lähtökohdat monikulttuurisessa ja kaksikielisessä ympäristössä työskentelyyn. Opiskelussa käytetään opiskelijakeskeisiä opetusmenetelmiä, kuten verkko-opetusta, simulointia ja digitaalista tarinankerrontaa.

VAMKin monimuoto-opinnot

Monimuotototeutuksessa (eli aiemmin aikuiskoulutus) opinnot suunnitellaan joustaviksi niin, että opiskelija voi suorittaa niitä työn ohella tai toiselta paikkakunnalta. Luennot pidetään iltaisin tai viikonloppuisin, lisäksi on itsenäisiä etäopintoja tai verkossa opiskelua.

AMK-tutkintoon johtava koulutus

AMK-tutkintoon johtava koulutus (2-4 vuotta) täydentää opiskelijan aiempaa koulutusta ja työkokemusta.

Ylempi AMK-tutkinto

Ylempi AMK-tutkinto (2-3 vuotta) vastaa työelämän kehittyneisiin osaamistarpeisiin ja antaa mahdollisuuden tutkintoon johtavaan jatko-opiskeluun ammatillista väylää pitkin. Koulutus tuottaa kelpoisuuden tehtäviin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa.

Lisätietoja:
hakijapalvelut@vamk.fi
Puh. 020 693 323 (vaihde)

www_VAMK_yourself-slogan_oranssi_ilman-www-osoitetta.jpg

Takaisin