Filosofi ja robotiikka vetivät väkeä VAMKiin

Julkaistu 2017-12-20 10:13:51 EET.

VAMKissa 19.12. pidetty robotiikka-seminaari huipentui filosofi ja yritysvalmentaja Esa Saarisen inhimilliseen näkökulmaan robotiikasta. Seminaarissa kuultiin myös yritysedustajien puheenvuoroja robotiikassa toteutetuista ratkaisuista.

Seminaari järjestettiin osana Modernin robotiikan (MoRo) -hanketta, joka on Vaasan, Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulujen yhteinen. Sen tavoitteena on ollut nostaa nykyaikaisen robotiikan osaamistasoa oppilaitoksissa ja yrityksissä sekä madaltaa kynnystä uuden robottiteknologian käyttöönottoon.

Saarinen_450.jpg

Filosofi Esa Saarinen pohti robotiikan inhimillisyyttä VAMKissa.

seminaarikuva2_450.jpg

Seminaariin osallistui korkeakoulujen henkilökuntaa, opiskelijoita ja yritysedustajia.

- Olemme tehneet useita pilottikokeiluja, lisäksi hankkeen verkkosivuille on tuotettu oppimateriaalia kaikkien kiinnostuneiden käyttöön. Yhteistyö oppilaitosten välillä on myös lisääntynyt, kertoo lehtori Mika Billing VAMKista.

Hankkeen myötä on jaettu osaamista robotiikasta myös työelämän kanssa. Yritykset ovat voineet hyödyntää verkossa olevaa materiaalia sekä päässeet testaamaan erilaisia tuotannon automaatioratkaisuja.

- Yritysosallistujien lisäksi opiskelijatkin ovat päässeet osallistumaan ja verkostoitumaan yritysten kanssa. Pilottikokeilut opiskelijaprojekteina ovat olleet erittäin opettavaisia kaikille toimijoille, iloitsee Billing.

Robottiteknologiat kehittyvät nopeasti. Erilaiset ihmisen ja robotin väliset yhteistyömuodot ovat nykypäivää, jolloin robotti ja ihminen voivat työskennellä samassa tilassa. Yhteistyörobotiikka tuo robotiikan sovellukset lähemmäs palvelurobotiikkaa esimerkiksi hoiva-alalle.

- Suomi on jäänyt jälkeen robotti-investoinneissa, ja teollisuudessa on valtava kysyntä alan osaajille. Seminaarin tarkoituksena oli tuoda esille selkeitä sovelluksia, jotta kuuntelijat innostuisivat ja rohkaistuisivat ajattelemaan robotiikkaa hyötynä eikä uhkana, sanoo Billing.

seminaarikuva5_450.jpg

Aleren tori täyttyi seminaarivieraista.

seminaarikuva4_450.jpg

VAMKin Mika Billing (vas.) oli mukana järjestämässä seminaaria.

Teksti: Eliina Salmela
Kuvat: Nina Jokiaho

Takaisin