Feedy –palautteet julkaistaan intrassa

Julkaistu 2012-10-16 15:15:26 EEST.

Feedy-palautejärjestelmän kautta saamme jatkuvasti palautetta opiskelijoilta, henkilöstöltä ja ulkoisilta sidosryhmiltä - muistattehan käyttää tätä kätevää palautekanavaa! Samaan järjestelmään kirjataan myös aloitteet.

Feedy löytyy puv.fi –sivun oikeasta yläkulmasta ”palaute” –linkin takaa.

Palautteet julkaistaan soveltuvin osin anonyymisti intrassa, käyhän kurkkimassa minkälaisia vastauksia mitä erilaisimpiin palautteisiin on annettu; http://sharepoint.ad.puv.fi/johtaminen/laadunhallinta/palaute/feedy/Pages/default.aspx .Takaisin