Ensimmäiset seksuaalineuvojat valmistuivat VAMKista

Julkaistu 2012-06-07 08:15:04 EEST.

VAMKissa ensimmäistä kertaa järjestetyt seksuaalineuvonnan erikoistumisopinnot päättyivät perjantaina 25.5. ryhmän omaan valmistujaistilaisuuteen. Viime syksynä alkaneet 30 opintopisteen laajuiset opinnot järjestettiin, sillä Vaasan sairaanhoitopiirin seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen työryhmässä oli todettu alan opinnoille olevan selkeä tarve Vaasassa.

-    Seksuaalineuvonnan erikoistumisopintoihin oli hakijoita yli kaksinkertainen määrä suhteessa aloituspaikkoihin, joten opinnoille oli selvästi tilausta, kertoo yliopettaja Hanna-Leena Melender.

Erikoistumisopinnot järjestettiin monimuoto-opiskeluna. Suuri osa opinnoista tehtiin etäopiskeluna ja lähiopetusta oli kahtena päivänä kuukaudessa. Kurssin opettajina toimivat VAMKista seksuaalineuvojan pätevyyden omaava lehtori Ritva Alaniemi, sekä psykiatriseen hoitotyöhön erikoistuneet lehtorit Elina Kajan ja Mirva Sundqvist-Kekäläinen. Kehittämistehtävien ohjauksesta vastasi yliopettaja Hanna-Leena Melender. Lisäksi käytettiin useita vierailevia luennoitsijoita.

-    Erikoistumisopintoihin liittyen järjestimme VAMKissa myös seksuaalisen väkivallan teemapäivät, jolloin aihetta käsiteltiin vierailevien luennoitsijoiden johdolla kahden päivän ajan, mainitsee Ritva Alaniemi.

Ritva kertoo seksuaalineuvonnan erikoistumisopintojen antavan valmiuksia asiakkaan/potilaan seksuaalisuuden huomioimiseen osana asiakastyötä. Seksuaalineuvojan koulutuksen saanut voi varsinaisen työnsä lisäksi työskennellä osa-aikaisena neuvojana, tai tehdä seksuaalineuvojan työtä yksityisyrittäjänä.
Seksuaalineuvonnan erikoistumisopintoja tarjotaan VAMKissa myös tulevaisuudessa.

-    Suuren kysynnän vuoksi meillä alkavat seuraavat seksuaalineuvonnan erikoistumisopinnot jo ensi syksynä, kertoo Hanna-Leena Melender.

Erikoistumisopinnoista syventävää osaamista omaan työhön

Sari Jantunen on yksi VAMKin seksuaalineuvonnan erikoistumisopinnot suorittaneista. Hän työskentelee uroterapeuttina Vaasan keskussairaalassa. Sari kiinnostui erikoistumisopinnoista, sillä hän kaipasi lisää teoriapohjaa työhönsä.

-    Halusin syventää osaamistani seksuaalineuvonnan saralla, sillä esimerkiksi eturauhassyöpä koskettaa myös potilaan seksuaalisuutta. Minun täytyy pystyä puhumaan potilaiden kanssa luonnollisesti heidän seksuaalisuudestaan. Tähän opinnot ovat antaneet loistavia eväitä. Nykyisessä työssäni opinnoista on suuri apu ja lisäksi harkinnassa on järjestää Vaasan keskussairaalassa seksuaalineuvojan vastaanottoa, Sari kertoo.
Vaikka opinnot järjestettiin monimuoto-opetuksena eikä ryhmällä näin ollut kovin paljoa lähiopetusta, on ryhmälle syntynyt mahtava yhteishenki. Ryhmä koostui useiden eri erikoisalojen ihmisistä ja tämä on tuonut opetukseen paljon lisäarvoa.

-    Parasta opinnoissa on ollut ryhmän yhteishenki. Vuoden aikana on koettu niin iloja kuin suruja ja käsitelty myös hyvin henkilökohtaisia ja vaikeita asioita. Opiskelijoiden keskuudessa on ollut vahva luottamus ja ryhmästä on väkisinkin tullut todella tiivis, sanoo Sari Jantunen hieman haikeana.

Myös kurssin kannustava ilmapiiri ja opettajat, sekä ulkopuoliset luennoitsijat saavat opiskelijoilta kiitosta.

-    Kaikki kurssin opettajat ovat olleet todella ammattitaitoisia, ja luennot ovat olleet todella mielenkiintoisia. Tuntuu, että kaikki ovat tehneet työnsä 110 prosenttisesti. Lähiopiskelupäivät ovat olleet tiiviitä ja tietoa on tullut paljon. Jantunen sanookin, että aikaa asioiden käsittelyyn olisi saanut olla enemmän.

Sari Jantunen kirjoitti VAMKin seksuaalineuvonta -opinnoista myös lehtiartikkelin Suomen Urologiset Hoitajat ry:n Urhot-lehteen.  Yhdistys palkitsi jutun vuoden artikkelina.

-    Halusin kertoa muuten melko pääkaupunkikeskeisen yhdistyksen jäsenille, että Vaasassakin tapahtuu, Jantunen kertoo.

seksuaaluneuvojat1_web.jpg

Ensimmäiset VAMKista valmistuneet seksuaalineuvojat.

Teksti ja kuva: Anna Sjöholm

Takaisin