Auditoinnissa VAMK sai kehuja opiskelijoiden osallistamisesta

Julkaistu 2014-11-14 09:34:13 EET.

Vaasan ammattikorkeakoulussa pidetyt kansainväliseen laatuauditointiin liittyvät haastattelut päättyivät eilen. Kolme päivää kestäneen haastattelu-urakan jälkeen VAMKin henkilöstöä, opiskelijoita ja sidosryhmiä arvioinut auditointiryhmä antoi ensimmäisen palautteen auditoinnin sujumisesta.

VAMKin vahvuuksiksi mainittiin, että strategiaprosessia on kehitetty ja päätöksentekoa selkeästi linjattu. Strategia on helposti ymmärrettävä ja siinä on huomioitu hyvin alueellinen vaikuttavuus. Lisäksi VAMKin toimintajärjestelmä perustuu valittuun strategiaan.

- Hyvänä pidettiin myös opiskelijoiden mahdollisuutta vaikuttaa VAMKin toimintaan kaikilla tasoilla, iloitsee rehtori Tauno Kekäle.

Kehityskohteiksi nimettiin palautteiden suunnitelmallisempi hyödyntäminen ja palautejärjestelmän kehittäminen. Myös TKI-toiminnan mahdollisuuksia tulisi hyödyntää laajemmin ja opettajia kytkeä yhä enemmän TKI-toimintaan. Lisäksi huomiota tulisi kiinnittää kansainvälisten opiskelijoiden tukemiseen ja mahdollistaa opiskelijoiden sopeutuminen Vaasan seudulle.

Auditointiviikon aikana arvioijat valitsivat yhden ylimääräisen haastattelukohteen, joka keskittyi laatujärjestelmän roolien ja työkalujen kehittämiseen tulevaisuudessa.

- Loppukeskustelu oli myönteinen ja kannustava, toteaa laatupäällikkö Tarja Kettunen.

Korkeakoulujen laatuauditointi on lakisääteinen, jonka mukaan kaikilla suomalaisilla korkeakouluilla tulee olla voimassa oleva laatujärjestelmä. Auditoinnin tulos saadaan maaliskuussa 2015, jolloin VAMKin auditointiraportti julkistetaan. Hyväksytty auditointitulos on voimassa kuusi vuotta.

www_VAMK-Audit-2014.jpg

VAMKin auditoijana toimii Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi. Kuvassa myös VAMKin laatupäällikkö Tarja Kettunen (eturivissä vas.) ja rehtori Tauno Kekäle (takarivissä vas.)

Kuva: Eliina Salmela

Takaisin