Anna palautetta korkeakoulujen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden verkkosivuston kehittämiseen

Julkaistu 2016-11-02 15:10:03 EET.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ja Suomen yliopistot UNIFI ry toteuttivat korkeakoulujen yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden hankkeen kevään 2016 aikana. Hankkeessa jatkettiin yhteisen käsityksen muodostamista vuorovaikutusta ja vaikuttavuutta edistävistä toimintatavoista. Lisäksi selvitettiin korkeakouluille välineitä tunnistaa ja osoittaa toimintansa vaikuttavuus.

Hankkeen tuloksena julkaistiin kesäkuussa Vaikuttava korkeakoulu –verkkosivusto http://vaikuttavakorkeakoulu.arene.fi/ , joka kuvaa vaikuttavuuden lähtökohtia ja tekijöitä sekä hahmottelee yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tulevaisuuden kehityssuuntia.

Sivuston kehitystyö jatkuu ja korkeakoulujen henkilöstöltä ja opiskelijoilta pyydetään palautetta ja kehitysajatuksia. Palautetta voi antaa 25.11. asti osoitteessa
https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/75/osallistuminen/206/keskustelu/

Lisätietoja:
-Toiminnanjohtaja Riitta Rissanen, Arene ry
-Toiminnanjohtaja Leena Wahlfors, UNIFI ry


Takaisin