Aito väylä jatko-opintoihin

Julkaistu 2016-05-11 09:46:41 EEST.

VAMKin ja Vaasan ammattiopiston VAOn viime marraskuussa solmitun koulutusyhteistyön myötä ammattiopistolaiset voivat suorittaa laajoja opintokokonaisuuksia VAMKissa ensi syksystä lähtien.

- Yhdeksän ammattiopiston kolmannen vuoden opiskelijaa aloittaa liiketalouden opinnot VAMKin ykkösten mukana. Myös sosiaali- ja terveysalalla ja tekniikassa aloittaa VAOlaisia, kertoo opinto-ohjaaja Hilkka Vuorensivu VAMKista.

Yhteistyön pohjana ovat kummankin koulun opetussuunnitelmat, jotka on rakennettu silmällä pitäen alueen työelämän tarpeita. Opinnot suoritetaan avoimen ammattikorkeakoulun kautta ja VAMKin varsinaisten tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä, mikä antaa hyvän käsityksen jatko-opinnoista korkeakoulussa. VAOssa opiskelijoiden valinnat on tehty opintomenestyksen perusteella.

- He opiskelevat avoimen ammattikorkeakoulun kautta 30 opintopistettä, jotka hyväksytään osaksi myös heidän ammattiopistotutkintoaan. Keväällä he palaavat takaisin omaan kouluunsa ja suorittavat siellä ammatillisen tutkintonsa, Vuorensivu sanoo.

Koulutuspolun suorittaneet voivat jatkossa hakeutua erillisvalinnan kautta VAMKiin tutkinto-opiskelijoiksi suoritettuaan ammatillisen perustutkinnon. Ammattiopiston aikana suoritetut opinnot vastaavat noin puolen vuoden ammattikorkeakouluopiskelua ja suoritukset hyväksiluetaan opiskelijan AMK-tutkintoon hänen siirryttyään opiskelijaksi VAMKiin.

- Tällä koulutusyhteistyöllä voidaan sujuvoittaa opintoja. Koulutuspolku nopeuttaa työelämään siirtymistä, mikä on etu sekä opiskelijalle että työelämälle, iloitsee Vuorensivu.

FACE_VAOtutustumassa.jpg

Tulevana syksynä liiketalouden ammattikorkeakouluopinnot aloittavat ammattiopistolaiset piipahtivat VAMKissa tutustumisvierailulla. Kuva: Eliina Salmela

Takaisin