Aalto-yliopisto, Vaasan ammattikorkeakoulu ja Vaasan yliopisto muotoilualan yhteistyöhön

Julkaistu 2013-01-18 12:23:59 EET.

Länsi-Suomen muotoilukeskus Muova Vaasan ammattikorkeakoulun yhteyteen

Länsi-Suomen muotoilukeskus Muova on Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun ja Vaasan yliopiston yhteinen muotoiluun keskittynyt tutkimus- ja kehittämiskeskus Vaasassa. Vuoden 2014 alussa Vaasan ammattikorkeakoulusta tulee Muovan uusi taustaorganisaatio, mikä käynnistää kolmen korkeakoulun yhteistyön muotoilun alalla. Muovan nykyinen henkilöstö, toiminta ja hankkeet siirtyvät Vaasan ammattikorkeakoulun yhteyteen liikkeenluovutuksen yhteydessä ja toiminta jatkuu keskeytyksettä.

– Muovan toiminta jatkuu aiemmin vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti. Muova tekee tärkeää työtä alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Haluamme Muovan olevan jatkossakin vahva alueellinen toimija, jolla on kiinteä yhteistyö kaikkien sopijakumppanien kanssa, toteaa VAMKin rehtori Tauno Kekäle.

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun dekaani Helena Hyvönen pitää erityisen myönteisenä Muovan kytkeytymistä jatkossa ammattikorkeakouluun sen soveltavan tutkimuspainotuksen vuoksi. Muovan johtajana jatkava Annika Hissa näkee uuden järjestelyn vahvistavan Muovan roolia alueellisena vaikuttajana.

– Tämä on hyvä lähtölaukaus Muovan 25-vuotisjuhlavuodelle. Uusi järjestely turvaa sen, että voimme kehittyä ketteränä, innovointikykyisenä ja uudistavana muotoilun yksikkönä. Missiomme on vastata yhteiskunnallisesti merkittäviin haasteisiin sekä kehittää yritysten kansainvälistä kilpailukykyä muotoilun keinoin, Annika Hissa kertoo.

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu ja Vaasan yliopisto osallistuvat Muovan toimintaan akateemisella panostuksella. Yhteistyötä tehdään hanketoiminnassa ja yritysyhteistyössä. Aalto-yliopiston läsnäolo Muovassa ja Vaasassa säilyy edelleen vahvana. Aalto-yliopiston muotoilun laitoksen johtajan Pirjo Hirvosen mukaan Aalto-yliopiston rooli on jatkossakin kehittää Muovan akateemista tutkimusosaamista, jota varten Aalto osoittaa tutkijatohtoritason resursseja.

Vaasan yliopiston rehtorin Matti Jakobssonin mukaan on tärkeää, että Muovan osaaminen muotoilun ja innovaatiotoiminnan alalla tukee alueen yrityksiä ja korkeakouluverkostoa.

Hyvönen_Kekäle.gif

Liikkeenluovutuksen allekirjoitustilaisuus pidettiin perjantaina 18.1. Kuvassa Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun dekaani Helena Hyvönen ja VAMKin rehtori Tauno Kekäle.

Lisätietoja:

Johtaja Annika Hissa, Länsi-Suomen muotoilukeskus Muova, 050 568 5863, annika.hissa@aalto.fi
Rehtori Tauno Kekäle, Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK, 0400 761 619, tauno.kekale@vamk.fi
Johtaja Pirjo Hirvonen, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, 050 363 6011, pirjo.hirvonen@aalto.fi

Länsi-Suomen muotoilukeskus Muova on tutkimus- ja kehityskeskus, joka tarjoaa muotoilu-, tutkimus- ja koulutuspalveluita. Muovan asiakkaina on yrityksiä ja julkisia organisaatioita.

Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK painottaa koulutuksessaan energiatekniikkaa ja kansainvälistä liiketoimintaa kiinteässä yhteistyössä alueen energiateknologian osaamiskeskittymään.

Aalto-yliopisto on teknisten tieteiden, kauppatieteiden ja taideteollisen alan monialainen tiede- ja taideyhteisö. Yliopisto rakentuu suomalaisille vahvuuksille ja sen päämääränä on kehittyä omaleimaisena kokonaisuutena yhdeksi maailman kärkiyliopistoista. Aalto-yliopiston kulmakiviä ovat vahva opetus ja tutkimus. Perus- ja jatko-opiskelijoita uudessa yliopistossa on 20 000 ja henkilöstöä 5 000, joista professoreja noin 350.

Vaasan yliopisto kouluttaa vastuullisia johtajia ja asiantuntijoita tulevaisuuden tehtäviin. Tutkimuksen strategiset painoalat ovat energia, johtaminen, monikielisyys ja rahoitus.

 Takaisin