Todistusten tarkistaminen ja ilmoittautuminen - yhteishaussa hyväksytyt uudet opiskelijat

Toimita todistuskopiot opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen hakijapalveluihin 8.7.2019 klo 15.00 mennessä ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen hakijapalvelut@vamk.fi. Voit toimittaa kopiot myös postitse osoitteeseen:

Vaasan ammattikorkeakoulu
Hakijapalvelut
Wolffintie 30
65200 Vaasa

Toimita kopio tutkintotodistuksestasi vain seuraavissa tapauksissa:

  • Ulkomailla suoritettu tutkinto
  • Ennen vuotta 2017 suoritettu ammatillinen perustutkinto
  • Opistoasteen, ammatillisen korkea-asteen tutkinto (suoritettu pääsääntöisesti ennen 2000-lukua)
  • Ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
  • Pelkkä lukion päättötodistus (hakijalla ei YO-tutkintoa)
  • Työtodistukset (ylempään AMK-tutkintoon hyväksytyiltä)

Mikäli olet suorittanut jonkin edellä mainituista tutkinnoista, ota vielä alkuperäiset todistukset mukaan opintojen aloituspäivänä ja toimita ne hakijapalveluihin tarkistettavaksi. 

Opiskelupaikka on ehdollinen siihen asti, kunnes todistusarvosanat on tarkistettu. Ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa myös työkokemus tarkistetaan työtodistuksista. Ammattikorkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan, mikäli hakija ei ole toimittanut todistuksia ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut arvosanoistaan tai työkokemuksestaan virheellisiä tietoja.

Ilmoittautuminen lukuvuodelle

Ilmoittaudu läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi OILI-palvelussa opiskelupaikan vastaanoton yhteydessä!

Poissaolevaksi ilmoittautunut: Poissaolon lakisääteisen syyn todistavat dokumentit tulee toimittaa hakijapalveluihin kahden viikon sisällä ilmoittautumisajan päättymisestä. Mikäli dokumentteja ei ole esitetty määräaikaan mennessä, menetät opiskeluoikeutesi.

Ehdollisesti paikan vastaanottanut: et pääse ilmoittautumaan lukuvuodelle ennen kuin opiskelupaikka on sitovasti vastaanotettu.

Poissaolon lakisääteisen syyn todistaminen koskee keväällä 2015 ja sen jälkeen hakeneita, aikaisemmin opiskeluoikeuden saaneiden ei tarvitse ilmoittaa poissaolon syytä.