Opintojen aloitus

Todistusten tarkistaminen valituiksi tulleilta

Päivätoteutukset

Opetus alkaa maanantaina 2.9.2019 klo 9.00 (Florence, Alere)

  • Sairaanhoitaja
  • Sosionomi
  • Terveydenhoitaja

YAMK -opiskelijat (sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen)

Opetus alkaa perjantaina 30.8.2019 klo 9.00, luokka C114 (Alere)

Lomakkeet:

Sosiaali- ja terveysalalle hyväksytyn tulee toimittaa selvitys saaduista rokotuksista (ks. lomake alla).

 

Aikaisemmin tai opintojen aikana muualla hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

AHOT eli aikaisemmin hankitun  osaamisen tunnistaminen on mahdollista koulutuksen aikana. Lähihoitajilla on mahdollisuus yrittää ahotoida esim. ensimmäinen harjoittelu eli Kliiniseen hoitotyöhön perehtyminen ja myös teoriakurssi Hoitotyön kliininen perusosaaminen. Tutustu opetussuunnitelman avulla kyseisiin kursseihin ja jos koet hallitsevasi kurssien sisällön, voit ilmoittaa halukkuutesi ahotointiin.

Valmistaudu ahotointiin täyttämällä hakemus, joka löytyy Portaalista ja sovi tapaaminen kurssin opettajan kanssa ensimmäisinä koulupäivinä. Toimita samalla myös työtodistuksista ja lähihoitajatutkinnon todistuksista kopiot opettajalle. Sovi opettajan kanssa kliininen näyttö, jos kyseessä on harjoittelun ahotointi ja tenttipäivä, jos ahotoit teoriaa.