Lukuvuosi

Lukuvuosi 2017-2018

Lukuvuosi 2018-2019

Lukuvuoden 2019 - 2020 työajat

Opetuksen alkaminen lukuvuonna 2018–2019

– Päiväopintojen uudet opiskelijat aloittavat perjantaina 31.8.2018
– Päiväopintojen jatkavat opiskelijat aloittavat maanantaina 3.9.2018 tai työjärjestysten mukaan
– Monimuoto-opiskelijat (aikuiset) aloittavat perjantaina 31.8.2018 tai työjärjestysten mukaan

 

Tutkintotodistusten antaminen

Lukuvuonna 2018-2019 valmistusmispäivä on jokaisen kuukauden viimeinen arkipäivä. Poikkeuksena ovat joulu-, touko- ja kesäkuu. Opiskelija hakee tutkintotodistusta kolme viikkoa ennen valmistumispäivää.

Valmistuva opiskelija hakee tutkintotodistusta vasta, kun kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot on merkitty opintorekisteriin. Valmistuva opiskelija vastaa ensiksi Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyyn (AVOP) ja täyttää sen jälkeen tutkintotodistusanomuksen. Tutkintotodistusanomus käsitellään koulutusosastossa ja anomuksen hyväksymisen jälkeen opintotoimisto kirjoittaa tutkintotodistuksen ja sen liitteet. Valmistuva opiskelija saa sähköpostitse tiedon, milloin todistus on valmis. Todistus toimitetaan kuukauden sisällä anomuksen palautuksesta. Lukuvuonna 2018-2019 järjestetään kaksi valmistujaistilaisuutta. Mikäli opiskelija haluaa valmistua ja saada tutkintotodistuksensa tilaisuudessa, tulee anomus jättää käsiteltäväksi vähintään kolme viikkoa ennen. Rekisteriin kirjatuista opintosuorituksista saa anomuksen palautushetkellä puuttua korkeintaan opinnäytetyö ja/tai suuntaava harjoittelu.

Valmistumispäivät syyslukukaudella 2018:

  • 28.9. (tutkintoanomus palautettava viimeistään 7.9.)
  • 31.10. (tutkintoanomus palautettava viimeistään 10.10.)
  • 30.11. (tutkintoanomus palautettava viimeistään 9.11.)
  • 21.12. Valmistujaistilaisuus (tutkintoanomus palautettava viimeistään 30.11.)

Valmistumispäivät kevätlukukaudella 2019:

  • 31.1. (tutkintoanomus palautettava viimeistään 10.1.)
  • 28.2. (tutkintoanomus palautettava viimeistään 7.2.)
  • 29.3. (tutkintoanomus palautettava viimeistään 8.3.)
  • 30.4. (tutkintoanomus palautettava viimeistään 9.4.)
  • 24.5. Valmistujaistilaisuus (tutkintoanomus palautettava viimeistään 3.5.)
  • 18.6. (tutkintoanomus palautettava viimeistään 28.5.)