1.1. Opiskelijatunnusten jakelu

Käyttäjätunnuksen ja salasanan saa opinto-ohjaajilta opiskelun alussa allekirjoittamallaan kuittauksella. Käyttäjätunnus mahdollistaa pääsyn koulun tietojärjestelmiin, sähköpostiin ja intranetiin, joten opiskelijoilta edellytetään tutustumista ja sitoutumista Vaasan ammattikorkeakoulun tietokoneita koskeviin käyttösääntöihin. Tätä edellyttää myös valtakunnallinen Funetin HAKA-luottamusverkosto.

Käyttösäännöt ovat osoitteessa: http://www.puv.fi/fi/study/it-basics/rules/