1.4. Yhteystietojen hakeminen

Intranetin osoitteessa http://secure.puv.fi/winha-search/ on hakukone, jolla voi hakea opiskelijoiden ja opiskelijaryhmien sähköpostiosoitteita sekä henkilökunnan yhteystietoja. Tietosuojasyistä hakukoneeseen pääsee ulkoverkosta vain voimassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Yhteystiedot on tarkoitettu ainoastaan opiskeluun liittyviin tiedotuksiin eikä niitä saa käyttää mainostamiseen tai muihin yksityisiin tiedonantoihin. Henkilöstön yhteystietoja voi hakea myös osoitteessa http://www.puv.fi/study/contact/.