1. Käyttäjätunnukset ja salasanat

Opiskelijatunnusten jakelu | Henkilökunnan tunnusten jakelu | Salasanan vaihto | Yhteystietojen hakeminen

Käyttäjän kannalta olisi luonnollisesti ihanteellista, että yksi käyttäjätunnus ja salasana riittäisivät. Tällaista järjestelmien teknisistä yhteensovittamista ei kuitenkaan ole vielä kokonaan voitu toteuttaa, sillä eri järjestelmiä on kehitetty eri aikaan ja niitä on jouduttu hankkimaan eri toimittajilta. Kuitenkin opiskelijoiden osalta kaikki pääjärjestelmät (Winha, Moodle, Windows ja Linux) on saatu toimimaan samalla tunnuksella ja salasanalla.

Tunnus muodostetaan Winhan opiskelijanumerosta lisäämällä pieni e-kirjain opiskelijanumeron eteen, esim. e0512345. Yhteinen tunnusjärjestelmä toimii LDAP -hakemistopalvelun kautta, mikä mahdollistaa useampien eri järjestelmien käyttäjätunnusten ja salasanojen yhdistämisen - myös Winha-tunnuksen liittämisen tähän samaan järjestelmään.

Tunnuksen voimassaolo

Käyttäjätunnus on voimassa seitsemän päivää opiskelijan valmistumisen tai eroamisen jälkeen. Käyttäjätunnus poistuu automaattisesti Winha-opiskelijahallinnon lasnäolotiedon perusteella. Käyttäjille lähetetään sähköpostitse ilmoitus tunnuksen poistamisesta heti valmistumisen tai eroamisen yhteydessä. Jos saat tunnuksen poistumisesta ilmoittavan viestin mielestäsi aiheetta, ota yhteys opintotoimistoon (opintotoimisto@vamk.fi), jossa sinulle kerrotaan miksi opiskeluoikeutesi on päättynyt ja miksi tunnuksesi on sulkeutunut.