2.2. Winha (WinhaWille, WinhaWiivi)

WinhaWille

Vaasan ammattikorkeakoulussa on käytössä WinhaPro-niminen opiskelijahallinnon järjestelmä (rekisteriseloste), jonka opiskelijoille tarkoitettua käyttöliittymää WinhaWilleä käytetään selaimella osoitteessa https://secure.puv.fi/wille/ tai pikalinkin kautta sivulta http://portal.vamk.fi/

HUOM! Järjestelmän käyttö koulun ulkopuolisista verkoista vaatii erillisen tunnistautumisen, aivan kuten työjärjestyksissä.

Opiskelijanumero

Winhassa jokaiselle opiskelijalle annetaan opiskelijanumero, joka muodostuu opiskelun aloittamisvuodesta ja juoksevasta numerosta, esim. 0512345 (aloittamisvuosi 2005 ja juokseva numero-osa 12345). Opiskelijanumerosta muodostetaan käyttäjätunnus lisäämällä e-kirjain opiskelijanumeron eteen. Tällä samalla käyttäjätunnuksella (esim. e0512345) pääsee myös WinhaWilleen Windowsin ja sähköpostin lisäksi. WinhaWilleen pääsee myös ammattikorkeakoulun verkon ja palomuurin ulkopuolelta julkisesta internetistä.

Willen käyttäjätunnus ja salasana

Uudet opiskelijat saavat käyttäjätunnuksen ja salasanan opiskelun alussa ryhmänohjaajilta. Jos unohdat tai hukkaat tunnuksen ja/tai salasanan, saat uuden opintotoimistosta. Uutta salasanaa hakiessasi ota henkilöllisyystodistus tai ID-kortti mukaan. Salasanaa ei tietoturvasyistä ilmoiteta sähköpostitse tai puhelimitse. On suositeltavaa, että vaihdat koulun antaman salasanan heti ensimmäisellä käyttökerralla. Kaikkien järjestelmien yhteinen salasanan vaihtopaikan osoite on https://secure.puv.fi/passwd.cgi.

Hyvä salasana on vähintään kahdeksan merkkiä pitkä ja sisältää sekä isoja että pieniä kirjaimia, jolloin murtaminen on vaikeampaa. Hyvän salasanan saa jostain lorusta tai muistisäännöstä (esim. ”Erehtyminen on inhimillistä, tosi munaukseen tarvitaan tietokone” = eoiTmtt7).

 

Willen toiminnot

Läsnäoloilmoittautuminen

Opiskelijan tulee ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi aina lukuvuoden alkaessa, poikkeuksena ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat.

Opiskelijaliittymän toimintovalikon yläpuolella on näkyvissä opiskelijan käyttämät läsnä- ja poissaolokaudet. Ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyönti johtaa opiskeluoikeuden menettämiseen.

Osoitteenmuutos

Opiskelijan tulee päivittää osoite- ja yhteystietonsa. Muista erityisesti antaa Willessä sähköpostiosoite, johon haluat opiskelua koskevia tiedotteita. Suosituksena on, että käytät ammattikorkeakoulun antamaa sähköpostiosoitetta. Voit kuitenkin käyttää myös jotain muuta osoitetta, jota luet säännöllisesti. Voit myös kääntää ammattikorkeakoulun antamaan osoitteeseen tulevat viestisi haluamaasi osoitteeseen tai osoitteisiin forward -tiedoston avulla.

Äkillisistä muutoksista työjärjestykseen (esim. opettajan sairastuminen) voidaan ilmoittaa tekstiviestinä matkapuhelimeen ja sähköpostiin. Jos toivot saavasi viestin myös matkapuhelimeen, tallenna numerotietosi kenttään Puhelin (tekstiviesti). Jos et halua viestiä puhelimeesi, voit jättää tilan tyhjäksi.

Ryhmänohjaaja

Näet ryhmänohjaajasi nimen ja sähköpostiosoitteen kohdassa Ryhmätiedot.

Opiskelijan henkilökohtainen opetussuunnitelma HOPS

HOPSin sisältämien opintojen näyttäminen on jaettu neljään osaan - suunniteltuihin, ilmoittautumisiin, osallistumisiin ja suorituksiin. Hakuehtona kannattaa käyttää edellä mainittuja rajauksia, muita ehtoja ei tarvita.  Lisäksi opiskelija voi hakea projekteja (esim. suoritetut harjoittelut).

HOPS Suunnitellut opinnot: Sivun taulukossa näkyvät Hopsin opinnot, joista opiskelijalla ei ole vielä mitään merkintää.

HOPS Ilmoittautumiset: Sivun taulukossa näkyvät ne toteutukset ja tentit, joihin opiskelija on ilmoittautunut, mutta joiden ilmoittautumista ei ole vielä vahvistettu. Opiskelija voi poistaa ilmoittautumisensa napauttamalla opinnon valintaruutua ja vahvistamalla poistamisen napauttamalla vahvista painiketta.

HOPS Osallistumiset: Sivun taulukossa näkyvät toteutukset ja tentit joihin opiskelijan osallistuminen on vahvistettu. Jos toteutukseen liittyy osia, ko. sivulla näkyy osien määrä, joka toimii linkkinä Osasuoritukset- sivulle. Toteutuksen osien arvioinnit näkyvät Osasuoritukset- sivulla.

HOPS Suoritukset: Sivun taulukossa näkyvät valinnan mukaan joko arviointipäivän tai opinnon tunnuksen mukaisessa järjestyksessä ne opinnot, joista opiskelijalle on annettu arviointi, korvaava tai muu suoritus.

HOPS Projektit: Sivulta opiskelija näkee esim. harjoittelut tai opinnäytetyön, joista hänellä on suoritus.

HOPS:in sisältö ja opinnon kuvaus:

Tällä sivulla opiskelija näkee HOPSinsa kaikki opinnot sisäkkäisessä hierarkiassa. Opinnon nimen perässä näkyy tilannekoodi sekä mahdollinen arviointi. HOPSin sisällöstä selviää mitkä opintojaksot on suoritettu ja mitkä vielä puuttuvat.

Tulosta HOPS -painikkeen avulla HOPSin voi tulostaa haluamalleen kirjoittimelle. Tulosta tämä dokumentti aina valmistautuessasi kehityskeskusteluun ryhmäohjaajasi kanssa, ja ota se mukaasi keskusteluun.

Ilmoittautumiset toteutuksille

Ilmoittautuminen opintojaksoille, kohdasta Ilmoittautumiset – Toteutukseen. Opintojaksojen hakuehtona voi käyttää ryhmätunnusta (esim. S-SH-1C, T-LT-2M jne.), ryhmätunnuksen alkua, esim. I-RT% tai opetuspistettä. Oletuksena toimipistekenttään täyttyy opiskelijan saapumisryhmän kotitoimipiste. Opetuspiste kannattaa valita tyhjäksi. Tavallisesti hakuehdoksi riittää vain sen ryhmän tunnus, jonka työjärjestykseen opinto kuuluu tai hakuehtona voi käyttää pelkästään suoritustapaa esim. virtuaaliopintojen hakua varten.

Näytölle avautuvat vain ne opinnot, joiden ilmoittautumisaika on menossa. Jokaisen toteutuksen edessä on valintaruutu. Valintaruutua napsauttamalla opiskelija valitsee yhden tai useamman toteutuksen. Valinnan voi peruuttaa napsauttamalla ruutua uudelleen. Lopuksi valinnat vahvistetaan napsauttamalla Vahvista painiketta.

Vapaasti valittavien opintojen hakuehdoissa oletuksena opetuspistekenttään täyttyy opiskelijan saapumisryhmän kotitoimipiste. Opetuspiste kannattaa valita heti tyhjäksi. Vapaasti valittavien opintojen hakuehtona käytetään ryhmätunnusta H-VV.

Ilmoittautumisajat löytyvät opiskelijan oppaasta. Opinnoille tulee aina ilmoittautua Willen kautta.

Ilmoittautuminen tenttiin

Ilmoittautuminen sosiaali- ja terveysalan uusintoihin tehdään E-lomakkeilla, jotka löytyvät osoitteesta: http://www.puv.fi/fi/study/lukuvuosi/tyojarjestykset/sosiaali-ja_terveysala/. Tarkista kurssin uusintapäivä opettajalta ja ilmoittaudu oikean uusintapäivän lomakkeella.

Liiketalouden uusintoihin ilmoittaudutaan E-lomakkeilla, jotka löytyvät osoitteesta: http://www.puv.fi/fi/study/lukuvuosi/tyojarjestykset/liiketalous_ja_matkailu/.

Ilmoittautuminen tekniikan uusinta- ja korotuskokeisiin tehdään Willessä, kohdasta Ilmoittautumiset – Tenttiin. Hakuehtona voi käyttää opetuspistettä.

Opiskelijasivulla näkyvät vain ne tentit, joiden ilmoittautumisaika on parhaillaan menossa. Tentin koodi kertoo minkä osaston tai aineryhmän uusintatilaisuus on kyseessä (kolme ensimmäistä kirjainta), loput numerot kertovat vuoden ja kalenteriviikon, esim. IKT0548. Tentin koodin voi tarkistaa Excel-taulukosta, joka on kotisivuilla (Opiskeluportaali > Työjärjestykset > (koulutusalayksikkö)), siitä näkyy myös onko kysymyksessä suomenkielinen vai englanninkielinen tentti.

Tentit ovat erityisiä tenttejä, jolloin opiskelija voi ilmoittautua tenttimään vain tähän valmiiksi tallennettuja opintoja. Kunkin opinnon edessä on valintaruutu. Jos ohjelma hylkää ilmoittautumisen, niin tyypillinen syy on se, että opiskelija on ilmoittautunut johonkin ko. opinnon toteutukseen ja hän ei ole saanut vielä arviointia perioditentistä. Ota silloin yhteys opettajaasi.

Ilmoitustaulu

Ilmoitustaululla on ilmoituksia ja viestejä opiskelijoille.