Keskeinen lainsäädäntö

Tietohallintoa, IT-palvelujen käyttöä säätelevät useat lait ja asetukset. Niissä määritellään myös väärinkäytön mahdollisia seuraamuksia.

Ammattikorkeakoulua, sen työntekijöitä ja opiskelijoita koskevia keskeisiä lakeja ovat: