Tekniikan harjoittelu

Harjoittelun laajuus on 30 opintopistettä ja vastaa 20 viikkoa työtä. Harjoittelua on mahdollista hankkia opintojen aikana välikesinä sekä koulutusohjelmaan varatun erillisen jakson aikana.

Harjoittelusta on tarkemmin työharjoitteluohjeessa.

Harjoittelun hyväksyttäminen insinöörikoulutuksessa

Harjoittelun hyväksyttäminen haetaan kunkin osaston harjoittelua arvioivalta opettajalta:

Konetekniikka Minna Uimonen
Sähkötekniikka Kari Jokinen
Tietotekniikka Seppo Mäkinen
Information Technology Smail Menani
Ympäristöteknologia Riitta Niemelä
Energiatekniikka Minna Uimonen
Energia- ja ympäristötekniikka Riitta Niemelä