Tekniikan harjoittelu

Harjoittelun laajuus on 30 opintopistettä ja vastaa 20 viikkoa työtä. Harjoittelua on mahdollista hankkia opintojen aikana välikesinä sekä koulutusohjelmaan varatun erillisen jakson aikana.

Harjoittelusta on tarkemmin työharjoitteluohjeessa.

Harjoittelun hyväksyttäminen insinöörikoulutuksessa

Harjoittelun hyväksyttäminen haetaan kunkin osaston harjoittelua arvioivalta opettajalta:

Kone- ja tuotantotekniikka Timo Gröndahl
Sähkötekniikka Vesa Verkkonen
Tietotekniikka

Martti Mustonen

Information Technology Smail Menani
Rakennustekniikka Martti Laaja
Ympäristöteknologia Riitta Niemelä