Esimerkkejä sopivista harjoittelupaikoista

Liiketalous

Markkinointi

 • asiakaspalvelutehtävät vakuutusyhtiöissä, pankeissa, mainos- ja markkinointitoimistoissa, matkailun piirissä sekä muissa palveluyrityksissä
 • vähittäiskaupan ja muiden yritysten myynti-, markkinointi- ja kehittämistehtävät
 • palvelusektorin ja julkisen sektorin markkinointitehtävät
 • markkinointitehtävät teollisuudessa

Kansainvälinen kauppa

 • kansainväliset markkinointi- ja vientitehtävät
 • kansainväliset osto- ja tuontitehtävät
 • huolinnan, kuljetuksen ja tullauksen tehtävät
 • ulkomaan maksuliikenteeseen ja rahoitukseen liittyvät tehtävät pankeissa ja rahoituslaitoksissa
 • Finpron, kauppakamareiden, EU-edustustojen ja vastaavien organisaatioiden piirissä tehtävä työ
 • Kansainväliset henkilöstöhallinnon tehtävät

Taloushallinto

 • yritysten ja julkishallinnon sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen tehtävät: juokseva kirjanpito osakirjanpitoineen, tilinpäätös, verotus ja tilintarkastus sekä operatiivinen laskentatoimi

Oikeushallinto

 • avustavat tehtävät käräjäoikeuksissa ja hallintoviranomaisissa

Tietojenkäsittely

 • web-sovellusten ohjelmointi, appsit
 • www-sivustojen suunnittelu (mm. layout, rakenne, tekniikka) ja toteutus
 • www-sivustojen laadun arviointi
 • digivideoiden kuvaaminen, käsittely ja jakelu eri jakelukanavia hyödyntäen, streamaus
 • panoraamakuvaus ja valokuvaus, kuvien käsittely ja jakelu eri jakelukanavia hyödyntäen
 • multimediatuotteet ja -esitykset, äänenkäsittely, 3D-mallinnus, appsit ja mobi
 • intra-/ekstranet, tietoliikennetehtävät, LAN-/WAN-verkon rakentaminen/ylläpito
 • IT- tukihenkilönä työskentely
 • järjestelmän käyttö- ja ylläpitotehtävä