Kansainvälinen harjoittelu

Valmius toimia kansainvälisessä työympäristössä on nykyisin tärkeä osa työelämää. Siksi onkin suositeltavaa, että osa työharjoittelusta suoritettaisiin ulkomailla. Työharjoittelu pääasiassa sijoittuu kesäaikaan, tai lukuvuoden aikana siihen varattuun periodiin. Opiskelijat, jotka haluavat ulkomaille työharjoitteluun, ovat pääasiassa itse velvollisia etsimään harjoittelupaikkansa. Alla olevan oppaan tarkoitus on auttaa alkuunpääsemisessä.

Kansainvälisen harjoittelun opas (Liiketalous ja matkailu / Tekniikka ja liikenne)

Lisätietoja osiossa Vaihto-opiskelu – Exchange Abroad.