Aikuiskoulutus monimuotototeutuksena

"Monipuoliset ja asiantuntevat luennoitsijat"

Toni Borén, 33, työskentelee tällä hetkellä osastonhoitajan tehtävissä Vaasan keskussairaalassa. Työ sisältää muun muassa henkilöstöhallinnon tehtäviä sekä toiminnan ja resurssien suunnittelua.

Miksi VAMKiin? Tahdoin kehittää itseäni ja työtäni sekä laajentaa työmahdollisuuksiani. Tutustuttuani koulutusohjelmaan Vamkiin hakeminen oli helppo päätös.

Mitä mieltä opinnoista? Koulutusohjelman sisältö on osuva, sillä se kattaa kaikki sosiaali- ja terveysalan kehittämiseen ja johtamiseen olennaisesti liittyvät alueet. Erityisesti mieleeni jäivät henkilöstöjohtamisen luennot, joilla sai hyviä käytännön vinkkejä esimiestyöhön.

Mieleenpainuvin muisto opintojen varrelta? Pidin etenkin lähiopetustunneista, joilla oli monipuoliset ja asiantuntevat luennoitsijat ja joissa pääsi vaihtamaan kokemuksia opiskelukavereiden kanssa.

Työn, opiskelun ja arjen yhdistäminen? Se vaatii aikuisopiskelijalta hyvää opiskelumotivaatiota ja ennakkosuunnittelua. Vaikka työn ohella opiskelu oli välillä raskasta, opiskeluinnostus ja perheeni tuki veivät eteenpäin.

Mitä hyötyä tutkinnosta? Kouluttautuminen on mahdollistanut hakemisen kiinnostaviin ja haastaviin työtehtäviin, joihin vaaditaan jatkokoulutusta. Lisäksi opinnoissa saamistani esimiestaidoista on ollut paljon hyötyä nykyisessä työssäni.

Takaisin