Aikuiskoulutus monimuotototeutuksena

Ylempi AMK-tutkinto

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (2-3 vuotta) tähtää työelämän kehittämiseen ja lähtee työelämän tarpeista. Se syventää työelämässä tarvitsemaasi asiantuntijuutta ja parantaa mahdollisuuksiasi työelämässä ja uralla etenemiseen.

Opinnot toteutetaan yhteistyössä työpaikkasi kanssa, ja opiskeltavat asiat ovat sovellettavissa suoraan omaan työhösi. Opinnäytetyönä voit tehdä työelämän kehittämistehtävän, joka lähtee oman työsi kehittämistarpeista ja joka tähtää alueen työelämän kehittämiseen. Opintojen aikana voit lisäksi jakaa asiantuntijuutta muiden opiskelijoiden kanssa.

www_YAMK.jpg

Opettajien ohjauksen lisäksi on opiskelijatovereilta saatava tuki tärkeä osa opiskelukokemusta.

VAMKissa kolme ylempää AMK-tutkintoa

Seuraava koulutusten hakuaika on 15.3.–5.4.2017. Haussa ovat seuraavat ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset:

hae-vamkiin.png