Aikuiskoulutus monimuotototeutuksena

Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutukset

Tarjoamme sekä lyhytkestoista että pidempiaikaista sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutusta riippuen työyhteisöjen tarpeista. Noudatamme aina tilaajan kanssa tehtyä yhteistä sopimusta.

Alueellinen haavapäivä 28.9.2017

Täydennyskoulutuksessa eri asiantuntijat luennoivat haavapotilaan hoitotyöstä. Koulutus pidetään

Aika: 28.9.2017  klo 9-16.20
Paikka: Vaasan ammattikorkeakoulun oppimiskeskus Alere (Wolffintie 31, luentosali Florence ja Tori)

Ohjelma

9.00-10.00 Ilmoittautuminen, kahvi (omakustanteinen) ja näyttelyyn tutustuminen
Tori Posterinäyttely: Haavahoitajaksi valmistuvien työelämän kehittämistehtävät

10.00-10.10 Päivän avaus
Florence Hanna-Leena Melender, haavahoitajan erikoistumisopintojen kurssinjohtaja

10.10-10.50 Haavapotilaan ravitsemus
Florence Arja Rantala, ravitsemusterapeutti

10.50-11.30 Haavainfektiot
Florence Heikki Kaukoranta, ylilääkäri

11.30-11.45 Tauko

11.45-12.30 Säärihaavapotilaan hoitotyö
Florence Ulla Väänänen, sairaanhoitaja YAMK, auktorisoitu haavahoitaja

12.30-13.30 Lounas (omakustanteinen Juvenes-ravintola ) ja näyttelyyn tutustuminen
Tori Posterinäyttely: Haavahoitajaksi valmistuvien työelämän kehittämistehtävät

13.30-14.15 Säärihaavapotilaan elämäntapaohjaus
Florence Ulla Väänänen, sairaanhoitaja YAMK, auktorisoitu haavahoitaja

14.15-14.45 Kahvi (omakustanteinen) ja näyttelyyn tutustuminen
Tori Posterinäyttely: Haavahoitajaksi valmistuvien työelämän kehittämistehtävät

14.45-16.15 Painehaavan synty, riskin arviointi ja ehkäisy
Florence Esa Soppi, LKT, sisätautiopin dosentti

16.15-16.20 Päätössanat
Florence Hanna-Leena Melender, haavahoitajan erikoistumisopintojen kurssinjohtaja

Hinta

Täydennyskoulutuksen hinta on 50 €/osallistuja.

Ilmoittautuminen

Sitova ilmoittautuminen 15.8.2017 mennessä sähköisellä lomakkeella: https://e-lomake.puv.fi/elomake/lomakkeet/6819/lomake.html

Lisätiedot

Yliopettaja Hanna-Leena Melender, puh. 040 482 6097, hlm@vamk.fi
Tulosta ohjelma tästä (pdf)

----

Työterveyshuollon koulutus terveydenhoitajille ja fysioteraupeuteille (15 op)

Hakuaikaa jatkettu 18.8.2017 asti.

Koulutus antaa pätevyyden toimia työterveyshuoltolain ja sen nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen (708/2013) määrittelemänä työterveyshuollon ammattihenkilönä.

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutukseen voivat hakea terveydenhoitajan tutkinnon suorittaneet henkilöt. Työterveyshoitajan tehtävissä työskentely katsotaan eduksi.

Ajankohta

Koulutus toteutetaan 14.9.2017–16.3.2018 välisenä aikana valtakunnallisen ammattikorkeakouluverkoston ja Työterveyslaitoksen yhteistyönä.

Sisältö ja toteutus

Koulutus sisältää lähiopetusta (14 päivää, kaksi lähipäivää kuukaudessa), verkko-opiskelua sekä itsenäistä opiskelua.

Koulutus koostuu hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisista osaamiskokonaisuuksista:

  • Työterveyshuollon toimintaympäristöosaaminen 3 op
  • Työn terveysvaarojen ja kuormitustekijöiden sekä työpaikan voimavarojen tunnistamis- ja arviointiosaaminen 5 op
  • Terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisen ja edistämisen osaaminen 5 op
  • Arviointi- ja kehittämisosaaminen 2 op

Työterveyshuollon koulutus järjestetään Vaasan ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novia yhteistyönä. Koulutus on kaksikielinen.

Hinta

3400 euroa. Maksun voi suorittaa kahdessa erässä.

Hakeminen

tapahtuu oheisella hakulomakkeella pdf. Huom. hakemuksen tulee olla perillä 18.8.2017 mennessä.

Tulosta hakemus ja lähetä osoitteeseen:

Anne Puska
Vaasan ammattikorkeakoulu, Alere
Wolffintie 27-31
65100 VAASA

Lisätietoja koulutuksesta:

Päätoiminen tuntiopettaja
Anne Puska
anne.puska@vamk.fi
puh. 020 7663 551 tai 040 539 5943

Koulutuspäällikkö
Regina Nurmi
regina.nurmi@vamk.fi
puh. 0400 113 957

____________________________________________________________________________________________