Avoin AMK. Mene ja tiedä.

Aikuiskoulutus monimuotototeutuksena

Avoin ammattikorkeakoulu

Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit opiskella Vaasan ammattikorkeakoulun tutkintovaatimusten mukaisia opintoja pohjakoulutuksesta tai iästä riippumatta ilman, että olet tutkinto-opiskelijana.

Avoin ammattikorkeakouluopiskelu sopii sinulle, joka

  • suunnittelet hakeutuvasi ammattikorkeakouluopintoihin
  • haluat jouduttaa opintojesi valmistumista
  • haluat hyödyntää välivuotesi
  • haluat kehittää työelämässä tarvitsemaasi osaamista
  • suunnittelet ammatin vaihtamista tai haluat laajentaa osaamistasi uusille alueille
  • haluat laajentaa yleissivistystäsi sinua kiinnostavissa asioissa

Avoimessa ammattikorkeakoulussa ei voi suorittaa tutkintoa, mutta opinnot voidaan hyväksyä osaksi tutkintoa, jos myöhemmin haet ja tulet valituksi Vaasan ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi.

Opinnot ovat avoimia kaikille, mutta opintojaksoille ilmoittauduttaessa on kuitenkin huomioitava, että opintojaksoilla voi olla esitietovaatimuksia, joilla varmistetaan koko ryhmän sopiva lähtötaso ko. opintoihin. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko hänen pohjatietonsa ko. opintojakson edellyttämiä esitietoja. Lisäksi tiettyjen opintojaksojen suorittaminen voi edellyttää jo aikaisemmin suoritettuja opintojaksoja. Tärkeä edellytys opinnoissa selviämiseen on myös koulutuksen opetuskielen hyvä suullinen ja kirjallinen hallinta (suomi/englanti).

Opiskeluun liittyvissä kysymyksissä sinua neuvoo opetussuunnittelija Kristiina Pulakka. Hae ohjausta erityisesti, mikäli sinulla on tavoitteena tutkinnon suorittaminen myöhemmin.

Kristiina Pulakka
opetussuunnittelija (Avoin AMK)
puh. 0207 663 404
gsm. 040 718 5090
s-posti: kristiina.pulakka@vamk.fi