Aikuiskoulutus monimuotototeutuksena

Haavahoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus 30 op

Haku päättynyt.

Haavahoito on kehittyvä ala ja edellyttää erikoisosaamista. Erikoistumiskoulutus antaa valmiudet toimia
haavahoidon asiantuntijana. Osallistuja kehittää koulutuksessa sekä omaa että työyhteisönsä haavahoidon
osaamista. Välittömän hoidon osaamisen lisäksi osallistujan osaaminen kehittyy ohjaamisessa, konsultoinnissa sekä näyttöön perustuvassa haavahoidon kehittämisessä.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu jo työelämässä toimiville sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön, ensihoitajan, fysioterapeutin, jalkaterapeutin tai toimintaterapeutin ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään haavanhoidon osaamistaan.

Koulutuksen sisältö

(op = opintopiste, 1 op tarkoittaa 27 tuntia opiskelijan työtä)

Näyttöön perustuva haavahoidon kliininen osaaminen, 20 op

  • Erilaiset haavat ja niiden hoitoperiaatteet
  • Haavan paraneminen, sen arviointi ja dokumentointi
  • Haavapotilaan elämänlaatu, omahoidon tukeminen ja ohjaaminen
  • Haavahoidon laatu ja sen arviointi

Näyttöön perustuva haavahoidon kehittämisosaaminen, 10 op

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, joihin sisältyy lähiopetuspäiviä, etätyöskentelyä itsenäisesti,
vertaisryhmätyöskentelyä ja yksilöohjausta. Oppimistehtävät integroidaan sekä työelämään että henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutus toteutetaan samanaikaisesti yhteistyössä Tampereen, Hämeenlinnan ja Lahden ammattikorkeakoulujen sekä Centria-ammattikorkeakoulun kanssa.

Koulutus hyväksytään Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n Auktorisoitu haavahoitaja -nimikkeen hakemiseen
edellyttäväksi koulutukseksi (Suomen Haavanhoitoyhdistys ry: www.shhy.fi).

Ajankohta

22.9.2016 - 28.9.2017

Lähiopetuspäivät (alustava suunnitelma)

  • Syyslukukausi 2016: 22.9., 5.-6.10., 10.11., 1.12.
  • Kevätlukukausi 2017: 2.-3.2. (osallistuminen Haavapäiville), 23.3., 20.4., 18.5.
  • Syyslukukausi 2017: 13.-14.9., 28.9.

Hinta

1000 €, ALV 0 %, hinta laskutetaan kahdessa erässä. Koulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön tukema.

Hakeminen

2.5.-31.5.2016, sähköisellä hakulomakkeella

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostilla viikolla 23. Hakijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto 24.6.2016 mennessä. Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koko hinta, myös sairaustapauksissa.

Lisätietoja hakemisesta ja toteutuksesta:

Koulutuspäällikkö Regina Nurmi, puh. 040 011 3957
Yliopettaja Hanna-Leena Melender, puh. 040 482 6097