Aikuiskoulutus monimuotototeutuksena

Energia- ja ympäristötekniikka

240 op, insinööri (AMK), tekniikan AMK-tutkinto

Hakeminen energia- ja ympäristötekniikan monimuotokoulutukseen 14.3. - 28.3.2018 osoitteessa opintopolku.fi

myos_paivaopintoina.png

Energia- ja ympäristötekniikan koulutuksessa valmennetaan osaajia, joille on kysyntää Vaasan seudun teknologiateollisuudessa – julkisen sektorin tarpeita unohtamatta. Monimuoto-opetuksessa opiskelija perehtyy sekä energia- että ympäristöalan haasteisiin. Suuntaavissa opinnoissa  keskitytään muun muassa kestävään energiantuotantoon, voimalaitostekniikkaan, yhdyskunnan perustoimintoihin ja niiden monipuolisiin teknisiin ratkaisuihin sekä ympäristövaikutusten arviointiin ja teollisuuden ympäristöasioiden hallintaan.

Opintojen kesto 2 - 4 vuotta.

Perus- ja ammattiopinnot

  • Energia-, kone- ja sähkö- ja tietotekniikan perusteet
  • Ympäristötekniikan perusteet ja kestävä kehitys

Suuntaavat ammattiopinnot

  • Ympäristötekniikkka
  • Energiatekniikka   
  • Projektiopinnot

Lisäksi opintoihin sisältyy vapaasti valittavia opintoja, työharjoittelu sekä opinnäytetyö.

Aloituspaikat 40

Valintakoe 24.5.2018

Lisätietoja koulutuksista: ympäristöteknologia Lotta Saarikoski ja energiatekniikka Jorma Tuominen

hae-vamkiin.png