Aikuiskoulutus monimuotototeutuksena

Tietotekniikka

240 op, insinööri (AMK), tekniikan AMK-tutkinto

Seuraava haku tietotekniikan monimuotokoulutukseen on 14.3. - 28.3.2018 osoitteessa opintopolku.fi .

myos_paivaopintoina.png

Tietotekniikka on läsnä kaikessa tekniikassa. VAMKissa tietotekniikan koulutus suuntautuu tuotekehitykseen ja tuotannon sovelluksiin. Vaasan alueen vahva kansainvälinen energiateollisuuden keskittymä tarjoaa runsaasti työpaikkoja tietotekniikan osaajille. Tietotekniikan insinöörinä osaat kehittää ja luoda uusia tuotteita ja sovelluksia yrityselämän tarpeisiin. Suuntaavissa opinnoissa painotetaan kansainvälistymistä ja projektityöskentelyä.

Koska tietotekniikka kehittyy nopeasti, koulutuksessa painotetaan erityisesti valmiuksia sopeutua alan uudistuviin työtehtäviin. Opetus- ja tutkimuslaboratorio Technobothniassa opiskelijat voivat perehtyä tulevaisuuden teknologioihin jo tänään.

Opintojen kesto 2–4 vuotta. Lähiopetusta perjantaisin klo 12.15–20.00 ja lauantaisin klo 8.00–16.00.

hae-vamkiin.png

Opintojen sisältö

Perusopinnot

 • Opiskeluvalmiudet
 • Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys
 • Henkilöstö ja johtaminen
 • Viestintä
 • Tutkimusmenetelmät

Ammatilliset opinnot

 • Matematiikka
 • Fysiikka
 • Teoreettinen sähkötekniikka
 • Suunnittelumenetelmät
 • Ohjelmointi
 • Elektroniikka
 • Tietoliikennetekniikka

Yhteiset suuntaavat opinnot

 • Olio-ohjelmointi
 • Tietokannat
 • Tietokoneverkot

Valinnaiset suuntaavat opinnot

 • Ohjelmistotekniikka
 • Sulautetut järjestelmät

Lisäksi opintoihin sisältyy vapaasti valittavia opintoja, työharjoittelu sekä opinnäytetyö.

Aloituspaikat 20

Valintakoe 24.5.2018

Lisätietoja: Koulutuspäällikkö Juha Nieminen, Tietotekniikka

hae-vamkiin.png