Aikuiskoulutus monimuotototeutuksena

Tietojenkäsittely

210 op, tradenomi, liiketalouden AMK-tutkinto

Hakeminen tietojenkäsittelyn monimuotokoulutukseen seuraavan kerran aikaisintaan keväällä 2018.

myos_paivaopintoina.png

Tietojenkäsittelyn koulutuksesta valmistut yrityselämän tietohallinnon huippuosaajaksi. Tietojenkäsittelyn tradenomilla on laaja näkemys tietohallinnosta sekä ICT:n soveltamisesta liiketoiminnassa. Opiskelija erikoistuu tietojärjestelmien rakentamiseen, tietoverkkojen hallintaan tai digitaaliseen tuotantoon. Oppimisen tukena toimii asiantuntevia ohjaajia ja nykyaikainen oppimisympäristö. Ammatillinen osaaminen syntyy alueen ICT-yritysten kanssa tehtävissä yhteistyöprojekteissa, joissa opiskelija saa harjoitella myös sosiaalisia taitoja.

Opintojen kesto 3–4 vuotta. Opetus toteutetaan monimuotoisena ja tapahtuu iltaisin 3–4 iltaa viikossa.

Ammatilliset osaamisteemat

  • Ammatillinen kasvu, työvälineohjelmaosaaminen, ICT-infrastruktuuriosaaminen, tietojärjestelmäosaaminen, viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, liiketoimintaosaaminen.

Yleiset työelämäkompetenssit

  • Reflektio- eli itsensä kehittämisosaaminen, eettinen osaaminen, innovaatio-osaaminen, organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen, kansainvälisyysosaaminen.

Suuntaavat ammattiopinnot Opiskelijalla on mahdollisuus valita ja yhdistellä suuntaavia opintojaan seuraavista aihekokonaisuuksista:

  • Tietohallinto: verkkopalvelun suunnittelu, tietokannan hallinta, web-sovellukset, wwwohjelmointi, verkkopalvelun toteutus, ohjelman testaus ja ylläpito.

  • Tietoliikenne: käyttöjärjestelmät, lähiverkot, verkkojen tietoturva, palvelintuotteet ja palvelinsovellukset, tietoliikenne ja tietoverkot, yrityksen tietoverkot.

  • Digitaaliset palvelut: graafisen tuotannon työkalut, sisällöntuotanto verkossa, Flash ja animaatiot, multimedian tuotannon työkalut, videokuvaus ja editointi, 3D-mallinnus ja animaatiot.

Lisäksi opiskelija suorittaa suuntaavan projektimoduulin.

Opintoihin sisältyy myös vapaasti valittavia opintoja, työharjoittelu sekä opinnäytetyö.

Aloituspaikat 15

Lisätietoja: Koulutuspäällikkö Peter Smeds, tietojenkäsittely