Aikuiskoulutus monimuotototeutuksena

Sosionomikoulutus

210 op, sosionomi (AMK), sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto

Hakeminen monimuoto-opintoina suoritettavaan sosionomikoulutukseen aikaisintaan syksyllä 2018 osoitteessa www.opintopolku.fi.

myos_paivaopintoina.png

Sosionomikoulutuksen tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita, joiden tehtävänä on

 • asiakkaan elämäntilanteen tunnistaminen
 • elämänhallintataitojen tukeminen
 • yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen sosiaalisen turvallisuuden ja toimintakyvyn edistäminen ja ylläpito
 • ennaltaehkäisevä työ 
 • sosiaalinen kasvatustyö

Työlle on ominaista yksilö- ja ryhmäohjauksen ohella yhteisötyö, projekti-, järjestö- ja vapaaehtoistyön ohjaaminen ja organisointi.

Lähiopetusta on keskimäärin 12 h/viikko: joka toinen viikko perjantaisin klo 8–16 ja joka toinen viikko torstaisin ja perjantaisin klo 8–16. Lähiopetuksen lisäksi opintoihin kuuluu itsenäistä opiskelua, verkko-opintoja sekä projekti- ja harjoitustöitä. Opinnot käynnistyvät tammikuussa 2017.

Perus- ja ammattiopinnot

 • Ammatillisuuden kehittyminen
 • Yhteiskunta ja palvelujärjestelmäosaaminen
 • Ihmisen kasvu ja kehitys
 • Asiakasryhmäkohtainen osaaminen
 • Asiakastyön osaaminen
 • Lainsäädäntö ja esimiestyön osaaminen
 • Tutkimus- ja kehittäminen
 • Vaihtoehtoiset ammattiopinnot

Opiskelija voi valita yksilöllisen suuntautumispolun. Lastentarhanopettajan pätevyyden saavuttamiseksi opintovalinnat on määritelty erikseen.

Lisäksi opintoihin sisältyy

 • vapaasti valittavia opintoja
 • ammattitaitoa edistäviä työharjoittelujaksoja
 • opinnäytetyö

Aloituspaikat 20

Lisätietoja:
Koulutuspäällikkö Ulla Isosaari, sosionomikoulutus