Aikuiskoulutus monimuotototeutuksena

Sähkötekniikka

240 op, insinööri (AMK), tekniikan AMK-tutkinto

Seuraava haku sähkötekniikan monimuotokoulutukseen 14.3. - 28.3.2018 osoitteessa opintopolku.fi

myos_paivaopintoina.png

Sähkötekniikka tarjoaa laaja-alaisen osaamisen ja siten valmiudet monipuolisiin ja jatkuvasti uudistuviin työtehtäviin. Vaasan alue on yksi sähkö- ja automaatiotekniikan merkittävimmistä keskittymistä Suomessa, joten valmistuvalla sähköinsinöörillä on mahdollisuus työskennellä niin kansainvälisissä suuryrityksissä kuin suunnittelutoimistoissa tai itsenäisenä yrittäjänä. Monipuolinen toiminta alueella mahdollistaa myös osastomme henkilöstön ja opiskelijoiden tiiviin yhteistyön yritysten kanssa ja tarjoaa opiskelijoillemme opinnäytetyöaiheita sekä työharjoittelupaikkoja niin kotimaassa kuin ulkomailla. Usein yhteistyö jatkuu työsuhteena opintojen päätyttyä.

Opintojen kesto 2–4 vuotta. Lähiopetusta perjantaisin klo 12.15–20.00 ja lauantaisin klo 8.00–16.00.

hae-vamkiin.png

Opintojen sisältö

Yleiset opinnot

 • Perehdyttävät opinnot
 • Kielet ja viestintä
 • Matematiikka
 • Luonnontieteet
 • Tietojenkäsittely
 • Yritystoiminta

Ammatilliset perusopinnot

 • Sähkölaitteiden suunnittelu
 • Teoreettinen sähkötekniikka
 • Automaatio-, sähkönjakelu- ja sähkönkäyttötekniikka
 • Elektroniikka ja tietotekniikka

Suuntaavat opinnot

 • Sähköenergian jakelu: Syventymiskohteina ovat yleiset sähköverkot, niiden suojaus ja sähkönjakelun automaatio sekä rakennusten sähkösuunnittelu, rakennusautomaatio ja kiinteistöjen telejärjestelmät.
 • Teollisuuden sähköenergiajärjestelmät ja automaatio: Syventymiskohteina ovat hajautettu energiantuotanto, teollisuuden ja voimalaitosten sähköverkot, sähkömoottorikäytöt ja niiden säätö sekä teollisuuden ohjausjärjestelmät, instrumenttien valinta ja mitoitus sekä prosessien sovellusohjelmointi.

Lisäksi opintoihin sisältyy vapaasti valittavia opintoja, työharjoittelu sekä opinnäytetyö.

Aloituspaikat 20

Valintakoe 24.5.2018

Lisätietoja: Koulutuspäällikkö Juha Nieminen, sähkötekniikka

hae-vamkiin.png