Aikuiskoulutus monimuotototeutuksena

Rakennustekniikka

240 op, insinööri (AMK), tekniikan AMK-tutkinto

Rakennustekniikan koulutus on VAMKissa tarjolla viimeistä kertaa kevään 2016 haussa, jolloin opiskelu toteutetaan päiväopintoina. Tämän jälkeen koulutukseen ei oteta enää uusia opiskelijoita.

myos_paivaopintoina.png

Rakentamisella luodaan uutta ja muokataan vanhaa, minkä vuoksi rakentamisen tarpeet tuskin loppuvat koskaan - haasteet sen sijaan monipuolistuvat. Rakennustekniikka tarjoaa ammatillisena vaihtoehtona perinteisen insinööriuran, jolla voi nähdä konkreettisesti työnsä tulokset. Rakentaminen on eri alojen yhteistyötä, mikä edellyttää rakennusinsinööriltä laaja-alaista osaamista. Opiskelussa keskitytään erityisesti energiatehokkaaseen rakentamiseen, talonrakennustekniikan rakennetekniseen suunnitteluun, tuotantoon sekä rakennuttamiseen. Rakennuskannan suuri varallisuusarvo edellyttää, että hallitaan sekä uudisrakentaminen että rakennuskannan ylläpito.

Opintojen kesto 4 vuotta. Lähiopetusta perjantaisin klo 12.15–20.00 ja lauantaisin klo 8.00–16.00.

Perus- ja ammattiopinnot

  • Rakennusinsinöörin ammattikuva, Rakenteiden toiminta, Infrarakentaminen, Rakentamisjärjestelmät ja -materiaalit, Rakennuksen talotekniikka, Rakennushankkeen toteuttaminen ja rakenteiden suunnittelu.

Suuntaavat ammattiopinnot

  • Rakennetekniikka: pääalueina rakenteiden suunnittelu ja rakentaminen sekä tietokoneavusteinen suunnittelu.
  • Tuotantotekniikka: pääalueina rakentamisen tuotantotekniikka, projektin ohjaus ja tietokoneavusteinen tuotannon suunnittelu.

Lisäksi opintoihin sisältyy vapaasti valittavia opintoja, työharjoittelu sekä opinnäytetyö.

Aloituspaikat 20

Lisätietoja: Koulutuspäällikkö Riitta Niemelä, Rakennustekniikka